Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

RLLM

Werken starten maandag 21 november in bufferzone langs Pastoor Ballingstraat.

Maandag 21 november starten we opnieuw met de werken op het circuit van Zolder.

Hierbij wordt fase 2  van de bufferzone gekapt en terug aangeplant.

We beginnen maandag met het deel het dichtste bij het kanaal. Maandag zal er volledig gewerkt worden vanop de terreinen van het circuit.

Vanaf dinsdag starten de werkzaamheden langs de Pastoor ballingsstraat. Tijdelijk zal de parking lang de kant van het circuit niet gebruikt kunnen worden. Op het einde van de week hopen wij alle kappingen uitgevoerd te hebben. In de weken daarna zal er ook extra aangeplant worden. Het takhout zal direct verhakseld en afgevoerd worden, het stamhout zal op een hoop gestapeld worden en blijft daar liggen tot verkoop.

Ieder dag zal er tussen 9.00-9.30 uur iemand van rllk aanwezig zijn.

Daarbuiten is peter Roosen te bereiken op 0478/38.01.99 of Bart Paesen 0473/25.12.15 voor specifieke vragen.

Deze werkzaamheden kaderen binnen het Interreg-project 2B Connect en genieten financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bron: Bart Paesen

Grote middelen aan het werk op Domein Bovy

Vanmorgen konden de vroege vogels op Domein Bovy de kolonne werktuigen zien aankomen samen met 12 werkmannen. Regionaal Landschap begonnen met man en macht aan de opkuis en het groenbeheerop Domein Bovy. Zij gaan deze week alvast wat paden en pleinen onder handen nemen. De eerste zaak is het veilig maken van het park door er de dode bomen uit te halen. Ondertussen zijn andere machines bezig om de wandelwegen terug op breedte te brengen zodat je er tenminste met twee naast elkaar kan wandelen. Er wordt telkens een week gewerkt en dan volgt er eerst een terugkoppeling naar het gemeentebestuur voordat er verder gewerkt zal worden. Dus regelmatig zullen de werken een week stil liggen. 

Opleiding groenarbeiders Circuit Zolder

Gisteren kregen de groenarbeiders van het circuit Zolder een opleiding over het bestrijden van exoten. Peter en Bart van het Regionaal Landschap Lage Kempen leerden de arbeiders de juiste technieken aan om Amerikaanse vogelkers te bestrijden. Het circuit wil de komende jaren samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen het beheer van de bossen en bufferzones op het domein van het circuit ecologisch aanpakken zodat inheemse soorten weer alle kansen krijgen. Dit project wordt financieel ondersteund door Europa (2B Connect). Met het project is reeds veel vogelkers behandeld, maar door het aanleren van de juiste technieken van de eigen arbeiders kan een duurzame aanpak van deze soort gegarandeerd worden.

Exotenbehandeling op het circuit.

De komende weken wordt de exoot Amerikaanse vogelkers behandeld in de bufferzone op het circuit.

Achtergrond

De Amerikaanse vogelkers is een probleemsoort. Deze boomkomt van nature voor in Noord-Amerika. Ze werd vanaf 1940 inVlaanderen massaal aangeplant in onze dennenbossen omdat men dacht dat het strooisel de bodem zou verbeteren. In de late jaren van 1960 werd het invasieve karakter van de soort dui-delijk en werden de aanplantingen gestopt. Het herhaaldelijk aanplanten van telkens heel veel exemplaren zorgde voor kernen met veel zaadbomen van waaruit de invasie vertrok. Sinds die tijd wordt de soort ook wel de ‘bospest’ genoemd. Amerikaanse vogelkers wordt bij de 100 ergste Europese invasieveuitheemse planten gerekend. Amerikaanse vogelkers groeit gemakkelijk en snel, zeker waarvoldoende licht is. Bij veel licht brengt hij een overvloed aanzaad voort. De meeste zaden vallen niet verder dan 5 meter van de moederboom maar de vruchten kunnen ook verspreid worden over honderden meters door vogels en zelfs over enkele kilometers door zoogdieren. Vanuit de bossen heeft de soortzich intussen ook gevestigd in de houtkanten (perceelsrandenmet bomen en struiken) en onze tuinen. Het blad is giftig en wijzigt de bodemsamenstelling na de bladval. Daardoor is er geen of weinig ondergroei op plaatsen waarAmerikaanse vogelkers dominant aanwezig is. Amerikaanse vogelkers concurreert de inheemse kruidenstruiklaag weg, verbreidt zich vooral op plaatsen met veel structuurdiversiteit (open plekken, hagen en houtkanten) en bemoeilijkt natuurlijke verjonging van bossen.Het doel van de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers is niet om de soort uit te roeien. Dat is onmogelijk.

Bestrijding

Door de juistetechnieken toe te passen kan de soort wel onder controle ge-houden worden. Onze inheemse soorten krijgen dan opnieuwkansen en kunnen op termijn weer terug het uitzicht van onzelandschapselementen bepalen.

Help je mee?

Het beste is dat de soort overal wordt aangepakt. Ook in de percelen rondom het circuit.

Dit kan je makkelijk zelf doen is.

Hier vind je een handleiding en meer achtergrondinfo.

Steun

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het het Interreg-project 2B Connect met de financiële steun  van het Europees fionds voor regionale ontwikkeling.

  

Bron: Regionaal landschap lage Kempen

Werken fase 2 landschapsherstel circuit voorgesteld.

Het Regionaal Landschap lage Kempen heeft de toekolmstige de landschapswerken aan de aanwezigen voorgesteld.

De bouwvergunning zal de komende weken door het circuit  ingediend worden.

De werken zijn gepland eind november, begin december 2016.

De werken zullen ongeveer 1 week in beslag nemen.

De straat blijft bereikbaar tijdens de werken. Enkel het parkinggedeelte langs de kant van het circuit zal tijdelijk afgesloten worden.

Voor meer info kan u steeds terecht bij het RLLK.

2de Infovergadering Landschapsherstel op Circuit Zolder

Circuit Zolder nodigt zijn buren van Bolderberg en Viversel uit op dinsdag 21 juni om 19u30. Zij gaan dan samen met de specialisten van Regionaal Landschap uitleggen wat de volgende fase van het landschapsherstel zal inhouden. Het betreft hier de zone 5 dit is vanaf de P. Ballingstraat, zone kanaal tot en met een stuk van de Sterrenwacht.

We komen samen aan gate 4 van Circuit Zolder hetgeen gelegen is op de hoek van de P. Ballingstraat en Jagerspad.

Lente

De aanplantingen in de groenbuffer langs het herderspad genieten van de eerste zonnestralen.

10-jarig jubileum wandelmeters en -peters van wandelgebied Bolderberg

Afgelopen zaterdag vierden de wandelmeters en –peters van de regio Bolderberg hun 10-jarig jubileum met een heerlijke ontbijtwandeling in Bolderberg. Deze vrijwilligers gaan regelmatig wandelen in het wandelgebied van het Regionaal Landschap Lage Kempen te Bolderberg. Ze geven mankementen zoals  verdwenen paaltjes of slecht bereikbare wandelpaden door. Zo kan het Regionaal landschap de wandelgebieden beter onderhouden. Hoofdwandelpeter Louis Hauquier: “10 jaar geleden kreeg ik de vraag van het Regionaal Landschap Lage Kempen om wandelpeter te worden voor het wandelgebied in Bolderberg. Na al die tijd zijn we nog steeds een hechte groep en zorgen we er samen voor dat het wandelgebied van het Regionaal Landschap Lage Kempen tip top in orde blijft”. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers kunnen wandelaars optimaal genieten van de wandelingen in Bolderberg. En dat mocht zeker in de bloemetjes gezet worden!

Baches laten zien waar er gewerkt is of gaat worden.

Medewerkers van het Regionaal Landschap zijn de werkzaamheden voor de komende winter aan het voorbereiden. Je zal hun auto wel zien staan of de medewerkers zien wandelen achter de draad en foto's nemen van bomen als er achter hun rug de mooiste auto's voorbij razen. Het overleg met de buurt wordt de komende weken gepland en is voorzien voor eind mei.

Plantwerkzaamheden gestart op 1 maart 2016

Laat de lente nu maar komen.

Inhoud syndiceren
         

Wil je nieuws melden mail naar nieuws [at] bolderberg [dot] be.

Comments