Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Historiek

Historiek: De Kluizenaarsput

Misschien heb je hem wel eens gezien, de put onderaan de kluis. Van horen zeggen zou hij 9 meter diep zijn, bovenaan een betonnen buis, onderaan gemetst uit uit gestapelde bergsteen, ijzerzandsteen. Nu wel volledig dicht geslipt. Boven op de berg (60 m boven zeespiegel) is geen er water Bewoners van de kluis moesten met een juk, zoals ossen, meermaals per dag water halen voor mens en dier. En dat bleek meestal vrouwenwerk. De put bevatte buitengewoon lekker en fris water, en na een voetbaltraining op de berg, was dat gewoon verrukkelijk ! Volgens priester Jef Ulburghs zou de gestolen klok van de kluis hier nog rusten. Drie jongeren van Boekt hadden de klok gedumpt in de put. De dader heeft dat op zijn sterfbed bekend aan Jef. Maar ze is onherroepelijk verloren door instortingsgevaar De put zou gegraven zijn rond 1910. Daarvoor ?? Water uit de vijvers, zeker !

Historiek: De Bolderiaan

Wel eens gehoord van de " Bolderiaan" zeker ! Nee, niet de jenever van Luc Vanesch, ook niet te versmaden. Geologisch is de Bolderiaan naamgever aan een speciaal tijdperk uit de geologische tijdschaal, het " Bolderiaan" gelegen op de grens tussen Mioceen en Plioceen in het Tertiair tijdvak, zo'n 35 miljoen jaar oud. Het bolderiaan komt enkel aan de oppervlakte in het dorp Bolderberg, het is een grondsoort van wit, gelig zand met rolkeien en daarin schelpfossielen van zeedieren, die nu in de warmere Indische oceaan te vinden zijn.

Het werd aangevoerd door de DIESTIAANZEE, die half Belgie en heel Nederland bedekte en waarin de “getuigenheuvels Bolderberg, Willekensberg … enz” ontstaan zijn. Het Bolderberg van 35 miljoen jaar geleden vormde een zacht glooiend strand, maar jammer, geen Eva’s te bemerken . Ze waren er nog niet !

Hoe we dit weten ? Rond 1860 logeerden onderzoekers van de uniefs van Leuven, Parijs en Gent jarenlang in Bolderberg en het bovenstaande was hun conclusie ! Zodoende kennen alle geologische faculteiten ter wereld de naam "Bolderiaan " Gesnapt !! Zeg dus nooit meer dat je MAAR van Bolderberg bent

Bron: Marcel Gijbels

Bewoning prehistorie Heidestrand

De Fraters in Zonhoven gaven les over de préhistorie aan de hand van een vuistbijl. “ Daar ligt thuis het patattenveld mee vol” vertelde Pier Carolus van den Halveweg. Er volgde een hoongelach in de klas. s'Anderendaags bracht Pier Carolus tientallen vuistbijlen en pijlpunten mee, gevonden op het patattenveld. Algemene paniek ! Professor Hamal-Nandrin van de universiteit van Luik stuurde er een ploeg van 50 onderzoekers op af, zo belangrijk achtte hij deze vondst Honderden voorwerpen uit het Paleoliticum ( 20 000 jaar oud) als uit latere perioden wezen erop dat hier duizenden jaren lang jagerstammen de ideale pleisterplaats vonden rond het huidig Heidestrand . Zelfs later, toen deze stammen zich "nederzetten" en huisjes van takken en riet bouwden, bleef de streek rond deze vijvers bewoond. Zij vonden er de droge heide en het drinkbare ven, vandaar de naam wij(wei)venheide. Heidestrand en omliggende vijvers was grondgebied Bolderberg, maar bij de fusie in 1976 pakten die van ZOONEVE het ons af. Ook niet mooi !

Geschiedenis: De Kluis 1673

Het mooiste stukje Bolderberg, chauvinistisch als we zijn, zelfs van Vlaanderen, gelegen in een uitzonderlijk rustig natuurlijk kader. In 1673 gaf de Heer van Kniphausen, woonachtig op het kasteel van Vogelsanck een stuk grond om er een kluisje op te bouwen aan een Diepenbekenaar Lambert Hoelen. Deze bouwde een kluis naar het beeld van de kapel van Loreto, en werd er de eerste kluizenaar; De kluizenaars leiden een eenvoudig sober leven, verzorgden de zieken in het dorp en leefden vooral van de giften van de mensen en van hun eigen tuin.De zwartste jaren waren rond 1880. In de schoolstrijd joegen de pastoor en de baron de broeders weg, zij stonden aan de verkeerde kant.Na 1880 nog enkel inwoners, kleine boeren .De laatste echte bewoner was Sooike Vannoppen. In 2002 besliste de gemeente de kluis te restaureren. Heden leeft Pieter Stevens er als moderne kluizenaar.

Geschiedenis: Bolderberg in 1902

Een bekende foto van Bolderberg, tevens de oudste De kerk was pas gebouwd, de weg net gelegd en aangeplant met eikenbomen die in 1969 weg moesten voor het WK wielrennen. Pachter Schoofs had zijn korenschoven reeds mooi in het zonnetje gezet. Pachter Schoofs woonde op de "Armenwinning" tegenover de huidige witte zaal (nu parking). Ook pas gebouwd tegenover de kerk het lemen huisje van de familie Jan Baptist en Hubertine Joris (nu huis Diane Claes) Achter de kerk links het cafeetje van Stieneken van de smid . Dat cafeetje stond tussen het schoolhuis en de weg. Alles straalt nog de echte dorpse rust uit op een zonnige zomerdag..

Geschiedenis: Het huidige “ 't Bolderke “ in vervlogen tijden.

Het is uiteraard niet meer te herkennen op de foto. In de vroegere boerderij van Louis Goris en Mina Gijbels werd geen koffie en taart geserveerd aan de klanten, maar moest er gewerkt worden, dag en nacht. Behalve boswachter wachtte Louis en Mina er ook de zware boerenarbeid om negen kinderen, vier jongens, vijf meisjes groot te brengen. Niks achturendag, niks weekends, gewoon altijd blijven werken. Om de boerderij om te vormen tot een horecazaak “ 't Bolderke” moest er wel het één en ander aangepast, maar boven de ingangsdeur hangt nog altijd de rail van de deur van de koeienstal.

De foto werd genomen door de “heer van Bovy” Zijn oudste zoon poseert vooraan op de foto.

Hoe 't Bolderrke vandaag is kan je terug vinden op http://www.bolderke.be/

Bron: Marcel Gijbels

Bolderiaan

Wel eens gehoord van de " Bolderiaan" zeker; Nee, niet de jenever van Luc Vanesch, ook niet te versmaden. Geologisch is de Bolderiaan naamgever aan een speciaal tijdperk uit de geologische tijdschaal, het " Bolderiaan" gelegen op de grens tussen Mioceen en Plioceen in het Tertiair tijdvak, zo'n 35 miljoen jaar oud. Het bolderiaan komt enkel aan de oppervlakte in het dorp Bolderberg, het is een grondsoort van wit, gelig zand met rolkeien en daarin schelpfossielen van zeedieren, die nu in de warmere Indische oceaan te vinden zijn. Zodoende kennen alle geologische faculteiten ter wereld de naam "Bolderiaan " Gesnapt !! Zeg dus nooit meer dat je MAAR van Bolderberg bent.

Rozemarijntje en Brave Hendrik

Rond 1978 begon de gemeente met het uitbouwen van Bovy. Eens temeer waren het gemeentebedienden die hiervoor het initiatief namen, als V.V.V . In die tijd waren bedienden van de gemeente erg actief in de gemeente en hielpen deze ook praktisch mee uitbouwen, o.a de omloop van Terlaemen en de sporthallen. Met Bert Peeters, René Lemmens , Gaston Bielen en Florent Nelis als voortrekkers. Onderstaande beelden werden gemaakt door beeldhouwer Paul Joris uit de Bloemenstraat in Bolderberg. Zij verwijzen naar twee kruiden Rozemarijn ( het vrouwtje ) en brave Hendrik ( het manneke ). Zij vragen wel dringend om onderhoud, het hout is ernstig aangetast, maar niemand doet er wat aan. Nochtans zou het met weinig geld opgelost zijn, maar je moet een handig persoon vinden die het doet. De dorpsraad wil wel over de kosten praten! Het zijn effenaf prachtige beelden die beter verdienen.

Maar dat telt voor heel Bovy.

De Bolderberg

De Bolderberg is een “getuigenheuvel” zeggen de geologen.

Hij getuigt van de hoogte die het landschap duizenden jaren geleden had. Alhoewel hij nu nog slechts 60 m. boven de zeespiegel ligt, vermoeden geologen dat het vroeger ruim het dubbele was. En of dat uitgezocht is : ruim honderd vijftig jaar geleden kampeerden bij wijze van spreken drie van de grootste Europese universiteiten permanent en jaren lang in ons dorp Bolderberg. Uniefs van Parijs, Leuven en Brussel onder leiding van prof.Vanderstraeten uit Hasselt zochten dertig jaar naar de oplossing, met tientallen geschriften als resultaat. De “ Bolderiaan” , een wit zand met rolkeien, bleek erg belangrijk in het onderzoek naar de vorming der continenten.

Ruim 125 miljoen jaar geleden, in het Tertiair tijdvak, meer bepaald in het MIOCEEN, overspoelde een vloedgolf, nu een tsunami genoemd, onze streken. Uiteraard waren er geen mensen, die kwamen veel later; De vloedgolf kwam uit het Noorden, hier ontstaat de Noordzee.

Bron: Marcel Gijbels

Bolderberg in 1968

 

Een rustig slapend dorpje met slechts een 800 tal inwoners. De funderingen van de kleine sporthal waren pas gegoten en de winter viel te snel in. Pastoor Ooms bouwde een overdekte speelplaats voor de kleuters, maar we maakten de bouw wat hoger als turnzaal en sport voor s’avonds. De Slogen was onbestaande en de Vrunstraat de naam van bewoonde straat nog niet waard. De zusterkens in de school waren zich nog niet bewust van de uitbreiding die er op ons af kwam. Maar aan de overzijde ronkten de motoren op Terlamen en de wijk wachtte op de eerste huizen. De kronkelige smalle weg door Bolderberg met zijn majestueuze oude eiken moest wijken voor een te brede, snelle en nog gevaarlijkere weg voor het WK Wielrennen. Maar de nieuwe tijden kwamen er onherroepelijk aan. Bolderberg leefde in euforie naar het eerste wereldkampioenschap Wielrennen (1969) toe. Dit bracht 160 000 toeschouwers naar ons dorp, maar joeg de bouwgronden met een ruk de hoogte in. We kwamen urenlang op TV maar de rust was ook definitief weg !

 

We hadden de smaak van de commerce te pakken !

 

Bron: Marcel Gijbels
Inhoud syndiceren
         

Wil je nieuws melden mail naar nieuws [at] bolderberg [dot] be.

Comments