Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

 

Home

Grootouderdag ! Samen op kabouterwandeling

Net als gisteren is er vandaag weer een prachtige dag voor de grootouders en hun kleinkinderen geweest. De juffen en meester van de kleuters hebben dit jaar een wandeling georganiseerd voor grootouders en hun kleuters. Samen met hun kabouters gingen de grootouders op zoek naar de schat. Deze schat konden zij vinden door eenvoudige opdrachtjes uit te voeren tijdens hun door de bossen van Bolderberg. Nadien was er tijd voor een lekker tasje soep of een tas koffie met cake.

Weer een prachtige samenwerking tussen de school en hun ouderraad.

Bron: ingediend door de ouderraad

Kinderwandeling Martin de ijsvogel op Domein Bovy zal opgefrist worden.

RLLK (Regionaal Landschap Lage Kempen) gaat de bestaande kinderwandelroute “Martin de ijsvogel” terug opfrissen. Niet alleen het wandelpad ook de verschillende educatieve elementen en bijhorende opdrachtjes zullen opgefrist worden. Hopelijk worden de struiken er rond ook aangepakt zodat de kamperfoelie, die de kinderen van onze basisschool aangeplant hebben in 2011, terug kunnen groeien en bloeien. Dan kan de kleine ijsvogelvlinder, hetgeen een adoptiesoort van de gemeente is, zich hier terug voortplanten.


Kabouterbos zal Sprookjesbos worden op Domein Bovy

Jarenlang genoten vele bezoekers, zowel jong als oud, van het Kabouterpad op het domein van Bovy. Bij een mooie wandeling doorheen het bos kon je kabouters ontdekken die zich verscholen tussen of zelfs in de bomen. Maar ook kabouters hebben moeite de tand des tijds te doorstaan. Doorheen de jaren zijn vele kabouters beschadigd geraakt of zelfs verdwenen. Daarom groeide het idee van een sprookjesbos.

Een bos waar fantasiewezens, mysterieuze figuren en trollen, elfen, maar ook terug kabouters, leven. Een wereld om in weg te dromen en die ontstaan is uit de rijke verbeelding van kinderen en jongeren. Zij leveren immers de ideeën en ontwerpen aan via tekeningen of kleibeelden, die vervolgens worden omgezet naar grote 3D beelden.

Voor het sprookjesbos werkte de gemeente samen met de academie.  Een eerste ontwerp zit al in de constructiefase. Er zal ook rekening gehouden worden met de duurzaamheid, zodat de beelden jaren in het bos kunnen blijven staan. Ze moeten dus bestand zijn tegen weer en wind, maar in de mate van het mogelijke  ook tegen vandalisme.


Dorpsraad Bolderberg: voorbeeld toekomst nieuwbouw rond punt centrum

Dit is één voorbeeld van een bestaand appartementsgebouw. Illustratieve foto i.v.m. de RUP-omschrijving voor de bouwzone aan het rond punt. Architectuur, en vorm zijn niet relevant en vormen later de ontwerpfunctie van de architecten.

Het gaat hem nu vooral om het silhouet van het kopgebouw en de 2 “armen” die links/rechts zijn vorm gaan krijgen dan. Ook de verhoudingen zijn informatief daar er gewerkt is met bestaand fotomateriaal en deze verhoudingen zijn zo best mogelijk verschaald.

Het geeft enkel een indruk van wat er kan komen. Hier zijn wel de nieuwe voorwaarden van het RUP Bovy, goedgekeurd door ONZE politieke vertegenwoordigers, in de gemeenteraad gevolgd.

Vergelijk even met de foto onderaan. Wij hopen natuurlijk dat Oud Bolderberg nog even blijft. Volgens de RUP-omschrijving mag er ook nog een dak op !


Serre op Domein Bovy is afgebroken.

Vandaag heeft Regionaal Landschap Lage Kempen de oude serre op Domein Bovy laten verwijderen. Ook de berg waar de vos zich ging verschuilen is verwijderd. Dit zal voor sommige goed nieuws zijn en voor anderen weer niet. Nadien is het hele gebied gelijk gemaakt. Er zullen nu nog wat aanpassingen aan gebeuren. Nadien zal er een losloopweide voor honden van gemaakt worden. Het blijft dus een gebied voor viervoeters.

De dierenweide heeft al een heel ander zicht gekregen dank zij de paden die er aangelegd zijn. Ook de rommel die aan de stallingen van de dierenweide lag is opgeruimd vandaag. 

Ook de evenementenweide en de kruidentuin zijn eerder al onderhanden genomen. Zo begint Domein Bovy er toch wat ordentelijker uit te zien. 


Ook in De Slogen rijden ze te snel.

Regelmatig klagen de bewoners van De Slogen dat er te snel gereden wordt in hun straat. Dit werd onlangs nog aangekaart op de dorpsraad van Bolderberg. Daarom werd er de snelheidsmeter eens geplaatst. Het resultaat is dat er  13 bestuurders met overdreven snelheid door de straat reden. Zij mogen een boete verwachten. In het kader van de provinciale verkeerscampagne "gordel & gsm" stelden de inspecteurs 8 inbreuken vast wegens niet dragen van de gordel (3) en gsm'en aan het stuur (5).


Viversel heeft facebookgroep tegen de kolenhaven.

Op de extra dorpsraad die gisterenavond doorging in de Vierseleer kwamen een 60-tal geïnteresseerden luisteren. Na de uitleg van de historiek, het heden en de toekomst van de kolenhaven en omgeving, kon er gediscussieerd worden. Dat het een geanimeerde discussie was kan iedereen zich wel indenken. Er werd de aanwezigen ook gewezen op het feit dat er een facebookgroep is aangemaakt namelijk “Ontsluiting ENA Insteekhaven Lummen” op de volgende link kan je hun volgen https://www.facebook.com/groups/1763262277308536/?ref=gs&fref=gs&hc_location=group).  Er werd nadruk gelegd op het feit dat mensen die een bezwaarschrift willen indienen, dit moeten doen voor 10 november 2017. Een bezwaarschrift kan je indienen via https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar/rid/355)


Vergadering Kernbestuur met Lode Schops, schepen, over RUP Bovy

DORPSRAAD : Vergadering Kernbestuur met Lode Schops, schepen R.O over RUP Bovy

Wij hebben Schepen Lode Schops uitgenodigd op een dorpsraad om ons een duidelijke verklarende uitleg te bezorgen over het goedgekeurde RUP Bovy.

1.Vier bouwlagen aan de Rotonde.
In tegenstrijd met wat wij dachten mag er aan de rotonde niet overal vier hoog gebouwd worden. Gebrek aan en onduidelijke info gaf de indruk dat Oud Bolderberg en Mozart, dus de hele hoek, zouden vervangen worden door vier bouwlagen, drie hoog met een vierde bouwlaag achteruit.
Volgens schepen Lode Schops is dit slechts twee bouwlagen met een derde laag terugbouw. Enkel aan de rotonde voorziet men vier bouwlagen, drie hoog met een vierde terugbouw. Dat vonden de leden van de dorpsraad ook maar op niks trekken, zelfs estetisch niet verantwoord. Dit is een stommiteit voor Bolderberg. Maar goedgekeurd door gemeenteraad, voor ons niet erg verstandig. Dit RUP kan niet meer veranderd, wel vraagt de Gecoro inspraak in het eventuele bouwdossier.
Toch ging Lode trachten te redden, wat nog kon. De breedte van de percelen is onduidelijk en niet vermeld in het RUP. Wij wachten hier de definitieve teksten af, al kunnen we ons gedeeltelijk verzoenen met de voorgestelde visie, vragen wel verfijning, en vinden vier hoog niet leuk voor ons dorp Bolderberg.
Maar het hele plan is reeds een opluchting voor de bevolking van Bolderberg, het had nog erger gekund.

2. Bouw drie hoog op Bovy.
Goed , kan, is geen echt hotel meer, kan eventueel jeugdherberg worden …enz
Inplanting dient beter. Sceptisisme bij de leden van de dorpsraad ! In het RUP staat “ aansluitend bij de binnenkoer”; Van de voorziene oppervlakte mag slechts 40 % bebouwd worden, maar deze gebouwen moeten aansluiten bij de binnenkoer van Bovy, dus vlak tegen de speeltuin. Dient correcter vermeld om vooral het evenementenplein te sparen. De bevolking wenst evenementen op Bovy.( zie enquete www Bolderberg.be) De inplanting is op een gebrekkige manier vastgelegd. Moet correcter.

3 Zomerhuisjes en boomhutten rond Sint jansvijver. Is verminderd in oppervlakte.
Maar is evenzeer een twijfelachtige en onbetrouwbare realisatie.

4. Ingang fietsers en voetgangers door de hoofdpoort Sint Jobsstraat.
Volgens ons een te dure infrastructuur voor Wegen en Verkeer
Hier geloven wij niet aan !

5 Natuurgebied is veranderd in Natuurpark gebied.
Minder strenge regels en belemmeringen. OK

6 Bezwaarschriften mogen wettelijk pas beantwoord worden na de goedkeuring provincie.

7 Aanbeveling aan Lode.
Los het probleem van de kinderopvang in Bolderberg en Viversel op.
Sommige politieke partijen hebben daar perverse voorstellen over, willen kleuters hun hele schooljeugd in busvervoer stoppen. Absurd !

Hoe groot mag het hoekgebouw zijn? 

Het RUP kan niet gewijzigd worden. Maar omdat in het RUP opgenomen is dat de GECORO de bouwplannen moet beoordelen en omdat ook op de laatste GECORO hierover werd gediscussieerd is het voorstel om binnen de GECORO een besluit te nemen dat de maximale grootte van dit hoekperceel bepaald. Als dan de GECORO een besluit moet nemen bij een bouwvergunning zal deze beslissing bindend zijn voor de GECORO.

Dit punt staat geagendeerd op de volgende GECORO.

Antwoord Dorpsraad: Liefst zo smal mogelijk.

Conclusie.

Als er op voorhand gepraat was, overleg geweest, zelfs tussen pot en pint, dan waren enkele stommiteiten anders verlopen!

Bron: Verslag Roger /Marcel

SVS Provinciale veldloop Hechtel.

Gisteren trok de Vrije Basisschool van Bolderberg met 35 leerlingen naar de provinciale veldloop in Hechtel, georganiseerd door SVS Limburg.
Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven hierdoor beleefden ze allemaal ook een fijne namiddag. Trots zijn we op  Lize Huys (1ste lj) met de bronzen medaille en Mathias Indeherberg (4de lj) met de gouden medaille. In zijn reeks werd Mathis Diaz 6de, Matthias Huys 7de en Rauke Van Mol 8ste. Een unieke prestatie. 4 leerlingen van onze school in de top 10. Na de wedstrijden konden de leerlingen zich nog uitleven tijdens allerlei sportieve activiteiten. 

Bron: Foto's meester Johny - tekst juf Jenny

Snelheidsduivels gepakt in de Zandstraat.

Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in de Zandstraat. Er werden zomaar eventjes 39 voertuigen betrapt op te snel rijden waarvan er enkele waren aan 120 km per uur waar de grens 70 km per uur is. De rekening zal hun gepresenteerd worden.

Bron: Politie Heusden-Zolder

Inhoud syndiceren
         

Deze website is eigendom van BHV (Bolderbergse Handelsvereniging) voor nieuws mail nieuws [at] bolderberg [dot] be voor al de rest bhv [at] bolderberg [dot] be