VZW Toerisme

vzw Toerisme Heusden-Zolder

Historiek
Op 17.11.1961 werd de vzw VVV Zolder opgericht.  (BS 01.02.1962).  Het betrof een zelfstandige vzw zonder juridische binding met het gemeentebestuur.  Wel werd de werking oogluikend binnen de gemeentelijke administratie toegelaten.  Als gevolg van de fusie op 01 januari 1977 wijzigde de vereniging haar naam tot vzw VVV Heusden-Zolder.

In 1985 richtte het gemeentebestuur Heusden-Zolder binnen zijn personeelskader een gemeentelijke dienst toerisme op en nam een toeristisch ambtenaar in dienst.  Als gevolg hiervan werd het personeelslid van de vzw VVV opgenomen binnen het gemeentelijk kader toerisme.  De vzw VVV herschikte als gevolg hiervan eveneens zijn statuten.  Op 27 maart 1997 paste de algemene vergadering van de vzw VVV de nogmaals statuten aan.  Voortaan noemt de vereniging vzw Toerisme Heusden-Zolder.  (BS 29.05.1997).

Doel en leden

Doel.
De doelstellingen van de vzw Toerisme Heusden-Zolder zijn statutair als volgt bepaaldDe vereniging heeft tot doel het toerisme in Heusden-Zolder in al zijn vormen te bevorderen, aan te moedige en te ondersteunen.  Bovendien heeft de vereniging als doel het behoud te promoten van het historisch, cultureel en toeristisch erfgoed.