Nieuwsbrief dorpsraad editie augustus 2021

15/08/2021

Hieronder vindt je de link naar de maandelijkse nieuwsbrief van de dorpsraad.

https://mailchi.mp/fd295458df28/nieuwsbrief-kluizenaer-juni-4384326 

Schrijf je nu in door op de rode knop bovenaan de website te drukken nadat je via deze link op de website terecht komt.

 

Nieuwsbrief dorpsraad editie augustus 2021

Wat nieuws uit de kluis van Jonas Slaats

11/08/2021

Het zal weinigen verwonderen dat de kluis van Bolderberg het afgelopen jaar erg druk bezocht werd. In een jaar van een pandemie met bijhorende lockdowns, hoeft het niet te verwonderen dat velen een wandeling maakten in het bos en een kaarsje brandden als een bekrachtiging van hun persoonlijke intentie of gebed.

De kluis blijft dan ook voor velen uit de buurt dat unieke plekje, waar je even wat rust kan opzoeken en waar je kan connecteren met datgene wat ons leven heiligt. De ene loopt er snel binnen en buiten, de ander blijft er wat langer zitten. Maar hoe het ook zij, wat de bewoners van Bolderberg en omstreken er eeuwen geleden al zochten en vonden, zoeken en vinden ze er vandaag nog steeds. Daarvoor is ze nu eenmaal gekend.

Wat echter minder gekend is, is het feit dat de spirituele vlam van de kluis, zeker niet enkel in de kapel in het bos brandt. Hoewel contemplatie een kwestie van inkeer is, werkt het vaak als een steen in het water: bijna ongemerkt, zorgt het voor kringen die steeds verder uitdijen.

Ik som daarom graag een paar voorbeelden op van de manier waarop de contemplatie en de spiritualiteit van de kluis in het afgelopen anderhalve jaar soms tot ver buiten het dorp voelbaar werd.

Een eerste voorbeeld is het feit dat de rust, de stilte en de ruimte voor contemplatie in de kluis het mij mogelijk maakten om een nieuw boek te schrijven. Het boek heet Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus en tracht de grootste misvattingen over religie uit de wereld te helpen. Het boek verscheen in februari 2020, vlak voor de eerste lockdown in maart. Daardoor kon ik geen lezingen geven op verschillende plaatsen in het land. Desalniettemin leek het de interesse van velen te wekken en kreeg het boek ondertussen een tweede druk. Zo kwamen vele lezers in België en Nederland dus in contact met enkele ideeën die opborrelden in de kluis van Bolderberg. Meer info over het boek vind je hier.

Een tweede voorbeeld is het feit dat ik in de afgelopen maanden een podcastreeks begon. In die podcasts ga ik telkens opnieuw in gesprek met Paul Van der Velde, een hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme aan de Radboud Universiteit. Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen we in elke aflevering een ander facet van hedendaagse spiritualiteit. Door de coronamaatregelen konden we elkaar echter dikwijls niet in levende lijve ontmoeten. Als gevolg daarvan werden vele afleveringen opgenomen via het internet – wat in mijn geval betekent: vanuit de kluis. Meer nog, in sommige afleveringen werd de kluis ook expliciet vermeld wanneer ik bijvoorbeeld verwees naar mijn eigen gebeds- en meditatieleven. Meer uitleg over de podcastreeks vind je hier.

Een derde voorbeeld gaat opnieuw over een podcast, maar dan eentje waarin ikzelf te gast was. Ik werd namelijk geïnterviewd voor een podcast van Kerknet, de portaalwebsite van de katholieke kerk in Vlaanderen. Wim Corbeel interviewde me over ‘interreligieuze dialoog vanuit een authentieke spiritualiteit.’ Ook mijn engagement in de kluis kwam er heel expliciet in aan bod. Je kan het hele gesprek hier beluisteren.

Een vierde voorbeeld blijft in het thema van de interreligieuze dialoog. Want net als elk jaar organiseerde het Agentschap Integratie & Inburgering van de regio Limburg een open gebedshuizendag. Die vond dit jaar plaats op 30 mei. Vertegenwoordigers van verschillende religieuze tradities bezochten die ochtend de kluis van Bolderberg, waar ik ze uiteraard met open armen ontving en van bijkomende uitleg voorzag.

Een vijfde voorbeeld zijn de verschillende interviews die ik aan uiteenlopende tijdschriften gaf. Vaak is men benieuwd om te horen hoe ik als kluisbewaarder naar de plek kijk en hoe ik in mijn leven een evenwicht tracht te bewaren tussen actie en contemplatie – dat blijkt nu eenmaal een afweging waar velen vandaag mee worstelen. Op die manier kreeg de kluis mooie foto-aandacht zowel in het magazine Still van de Broeders van Liefde als in het ledenblad van Davidsfonds – om slechts twee voorbeelden te noemen.

Het hoeft weinig betoog dat deze invloed van de kluis ‘naar buiten toe’ er ook voor zorgt, dat sommigen die helemaal niet uit de streek zijn, er toch mee in contact komen, ernaar op zoek gaan en ‘naar binnen komen’. Omwille van al het voorgaande, gebeurt het dan ook geregeld dat iemand op bezoek komt om een gesprek te voeren over wat hem of haar op religieus vlak drijft en enkele spirituele vraagstukken te bespreken.

Tot slot echter, moet ik misschien ook dit toevoegen: het afgelopen jaar veranderde ik ook van job. Ik werd docent aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen.

Ik doceer er verschillende levensbeschouwelijke vakken. Aan de ene kant is het interessant dat er zo een oude traditie wordt verdergezet. De 18de- en 19de-eeuwse kluizenaars waren immers ook vaak leerkrachten in de school in het dorp. Aan de andere kant vind ik het fijn om ook via die weg iets over te dragen van de spirituele vlam van de kluis. Want uiteraard komt die in mijn lessen wel eens aan bod. Ik herhaal dan telkens weer hoe belangrijk ik het vind dat er dergelijke plaatsen zijn, waar mensen uit de omgeving even de stilte kunnen ingaan om te luisteren naar hun ziel. Want, zoals gezegd, hoewel contemplatie een kwestie van inkeer is, werkt het vaak als een steen in het water: bijna ongemerkt, zorgt het voor kringen die steeds verder uitdijen.

Groeten

Wat nieuws uit de kluis van Jonas Slaats

Overlast eikenbomen zone Reëenlaan en aanverwante straten: vorming hulpgroep opruimen: UPDATE 15-08

09/08/2021

Update 15-08:

Intussen hebben er al 4 personen zich aangemeld om waar nodig de tuinen op te ruimen bij de mensen (op leeftijd, ziekte, handicap) die dit niet meer kunnen. We proberen als dorpsraad dit te organiseren, in kaart te brengen, wie effectief hulp nodig heeft. Onnodig u op te geven wanneer je het makkelijk zelf kan maar bv 'geen tijd hebt'. De dorpsraad en andere helpers zijn absoluut geen klusjesdienst maar doen dit uitzonderlijk in deze specifieke situatie.

Voor wie mee wil helpen opruimen, stuur even een mailtje naar kluizenaer1970@gmail.com 

Graag deze oproep vanuit de dorpsraad tot het vormen van een groep mensen die graag de handen uit de mouwen steken om in de herfst/winterperiode af te spreken tijden om vooral de meest oudere bewoners gaan te helpen met het opruimen van eikels, bladeren, takjes en afgebroken takken in de voortuinen tot aan de wegenis.

De gemeentelijke ploegen met de veeg- en borstelmachines komen op geregelde tijdstippen de straat schoonvegen, zetten bladerkorven op geregelde plaatsen, en op gepaste tijden worden de bomen onderhouden.

Stel u kandidaat door een mail te sturen naar de voorzitter dorpsraad, Ludo Steemans, met mailadres kluizenaer1970@gmail.com. In afspraak met de bewoners zullen we dan met de oudere bewoners afspraken maken wanneer en wie geholpen dient te worden.

Laat maar komen de kandidaten...

Ludo Steemans

voorzitter dorpsraad.

Overlast eikenbomen zone Reëenlaan en aanverwante straten: vorming hulpgroep opruimen: UPDATE 15-08
Eikenbomen zone Reëenlaan: wat gaat er gebeuren ?

Eikenbomen zone Reëenlaan: wat gaat er gebeuren ?

09/08/2021

Als dorpsraad werden we in het verre en korte verleden gecontacteerd door enkele mensen uit de Reëenlaan (die een grote groep vertegenwoordigen) die het probleem van de overlast door de eikenbomen meldden en vroegen hiervoor de nodige stappen te ondernemen bij het beleid van H-Z. Vooral de oudere bewoners hebben steeds meer problemen om de opruiming in herfst en wintertijden gedaan te krijgen.

Na met enkele bewoners de situatie ter plaatse te hebben bekeken, gesprekken met de verantwoordelijke schepen Yasin Gül en met vertegenwoordigers Reëenlaan, en recentelijk met de recent aangestelde groen specialist, het volgende:

Het beleid heeft een standpunt ingenomen om de eikenbomen niet te vervangen, maar regelmatig aan onderhoud te doen zodat de veroorzaakte last minder wordt.

Wandelen met fotozoektocht in Bolderberg voor de 1ste maal...

Wandelen met fotozoektocht in Bolderberg voor de 1ste maal...

03/08/2021

2 jonge dames, Alina & Kayleigh, beiden 14 jaar, kwamen een paar weken geleden met het idee naar onze dorpsraad om voor de inwoners van Bolderberg iets te mogen organiseren in deze bizarre coronatijden, waarbij men terug in familie of groepsvorm naar buiten kon.

Hierbij werd een 'fotozoektocht geboren' zodat de mensen terug naar buiten kunnen tijdens de zomerperiode en genieten van onze mooie natuur.

De dorpsraad van Bolderberg samen met de handelsvereniging BHV richten dit evenement in, in samenwerking met de toeristische dient van H-Z. Alina & Kayleigh hebben het denkwerk gedaan samen met de werkgroep evenementen van de dorpsraad. Ook het veldwerk, foto 's maken en vragen opstellen, zijn door Alina & Kayleigh verricht. Je vindt verdere info via de kanalen facebook wandelen in Bolderberg, instagram wandelen_in_bolderberg.

Informatie en de wandelingen downloaden, en als je deze zoektocht leuk vond kan je dat laten weten via wandeleninbolderberg.jouwweb.be 
Ben je niet in de mogelijkheid om de fotozoektocht(en) te downloaden en/of te printen?
Ga even langs bij de dienst Toerisme, Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder (alle dagen geopend van 9u tot 12u & 13u tot 16u).
Zij helpen jullie met heel veel plezier aan een exemplaar.
Zorg ervoor dat je pen/potlood, papier en een fototoestel of gsm met camera bij de hand hebt, deze heb je nodig om de opdrachten te kunnen uitvoeren, ᴅᴇɴᴋ ᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴇᴇʟ ᴡᴀɴᴅᴇʟ ᴊᴇ ɴᴏᴏɪᴛ ᴀʟʟᴇᴇɴ🦟😉
𝙎𝙩𝙪𝙪𝙧 𝙟𝙚 𝙛𝙤𝙩𝙤'𝙨 𝙚𝙣 𝙖𝙣𝙩𝙬𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝙬𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡𝙚𝙣.𝙗𝙤𝙡𝙙𝙚𝙧𝙗𝙚𝙧𝙜@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢 𝙚𝙣 𝙢𝙖𝙖𝙠 𝙠𝙖𝙣𝙨 𝙤𝙥 𝙚𝙚𝙣 𝙡𝙚𝙪𝙠𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙟𝙨 𝙖𝙖𝙣𝙜𝙚𝙗𝙤𝙙𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙚𝙣𝙠𝙚𝙡𝙚 𝘽𝙤𝙡𝙙𝙚𝙧𝙗𝙚𝙧𝙜𝙨𝙚 𝙝𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡𝙖𝙖𝙧𝙨, 𝘽𝙃𝙑 𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙧𝙥𝙨𝙧𝙖𝙖𝙙 𝘽𝙤𝙡𝙙𝙚𝙧𝙗𝙚𝙧𝙜.

Informatie en als je deze zoektocht leuk vond kan je laten weten via wandeleninbolderberg.jouwweb.be 

De groeps-fotozoektocht loopt nog over de maandseptember 2021 en sluit af op 3 oktober. 

Je hebt een keuze voor:

Tocht 1 van 3 km, kan je hier downloaden

Tocht 2 van 4 km, kan je hier downloaden

Tocht 3 van 7 km, kan je hier downloaden

waarbij uiteraard de mooie plekjes van ons dorp aan bod komen.

De handelaars en dorpsraad van Bolderberg hebben gezorgd dat er vele waardebons of cadeaubons te winnen zijn. Diegene die de fotozoektocht volgens de instructies willen doen moeten hun oplossingen insturen via mail naar wandelen.bolderberg@gmail.com. Zij maken dan kans om een mooie prijs te winnen. Vergeet uw naam, adres en telefoon niet te vermelden zodat we u kunnen contacteren.

Bij meerdere winnaars zal een digitaal draaiwielapp de winnaars aanduiden. We gaan dit uiteraard publiceren en wordt de winnaar op de hoogte gebracht waar en hoe de waardebon of cadaubon kan bekomen worden. De helft van de prijzen zullen verloot worden begin september, de andere helft begin oktober, dit aan de hand van een draaiwiel app.

Wat kan je winnen ? zie hier wat er te winnen valt.

Wanneer men deelneemt gaat men automatisch akkoord met de opzet van de wandeling met fotozoektocht. 

Organisator dorpsraad-BHV zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongemakken of ongevallen tijdens de wandeling en fotozoektocht. 

Werkgroep evenementen dorpsraad, BHV en de toeristische dienst H-Z.

Ludo Steemans

voorzitter dorpsraad

 

Fietsersbond Heusden-Zolder trekt door Bolderberg

Fietsersbond Heusden-Zolder trekt door Bolderberg

03/08/2021

ZOMERTOCHT FIETSERSBOND:

Nu eerstkomende zondag 8 augustus organiseert de Fietsersbond haar jaarlijkse zomertocht voor alle burgers in Heusden-Zolder met een hart voor de fiets.

We vertrekken aan de BIB in Heusden om 13u30 voor een tocht van 30 km langs rustige wegen door de 8 kerkdorpen, waaronder Bolderberg, dit met de nodige begeleiding. We voorzien 2 tussenstops en eindigen rond 17u aan de Veen voor een huldiging, een traktatie en zelf gebakken lekkers. De Fietsersbond wil op deze wijze het dagelijks fietsen stimuleren en haar kring “Vrienden van de Fietsersbond” verder uitbreiden. Inschrijven vooraf is niet nodig. Meer info vind je hier. Tot zondag!

Wil je lid worden van de fietsersbond ? dat kan makkelijk door even te surfen naar hun website

 

K. Bolderberg FC: bekervoetbal en belofte-elftal oefent.

01/08/2021

Een oase van rust en gezelligheid is bekend in Bolderberg. Vandaag werd er in de Kluisstraat veel inspanningen geleverd met vrij goed voetbal en ook van de tegenstanders.

FCB beloften - Wieze Boys eindigde op 3-4 in het voordeel van de kampioen van het bedrijfsbond voetbal waarvoor “respect” langs FCB zijde.

De bekerwedstrijd 1ste ploeg 🔴⚪️FC BOLDERBERG - LINDELHOEVEN VV eindigde op 1 - 0 in het voordeel van FCB!!! Doelpuntenmaker was ⚽️ALEXANDER SPITZ⚽️.. Het was een fijne aangename sportieve namiddag in hartje Bolderberg👌👌😎😎 grt Sven TD FC BOLDERBERG.

 

 

K. Bolderberg FC: bekervoetbal en belofte-elftal oefent.
K. Bolderberg FC: 1ste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen

K. Bolderberg FC: 1ste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen

22/07/2021

De kop is eraf !

BOLDERBERG🔴⚪️⚽️ won vandaag zijn eerste oefenpot tegen Zonhoven Utd B met 3-1 (doelpunten gescoord door Ozzy Kinik, Zakaria El Mansouri en Glenn Nelis. Er waren nog een aantal spelers afwezig maar wel vele supporters aanwezig.

Nu zaterdag 24/7 om 15u spelen we thuis een oefenwedstrijd tegen HH Turnhout! “ Iedereen welkom”

grt Sven Sportief Verantwoordelijke FC BOLDERBERG. 🔴⚪️⚽️

klik op "lees verder" voor sfeerfoto 's.

 

 

Hulp- & inzamelactie waterschade STOPGEZET

18/07/2021

Vanuit het rode kruis, bij monde van de voorzitter H-Z, heb ik gisteravond het volgende bericht ontvangen.

"wij gaan onze actie bijsturen en stoppen met goederen in te zamelen. Nationaal is er zoveel respons dat er al voldoende is.".

Betekent dat we de INZAMELACTIE DIE ZOU DOORGAAN VAN MORGEN MAANDAG 19-07 OPSCHORTEN.

Geleive GEEN spullen naar de witte zaal te brengen.

Vanwege de dorpsraad Bolderberg,

Ludo Steemans voorzitter dorpsraad.

Voor diegene die financiële steun willen doneren heeft het rode kruis een bankrekeningnummer opgezet; 

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1). Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar. 

 

Hulp- & inzamelactie waterschade STOPGEZET
30 juni; 3de participatieraad rond problemathiek mobiliteit zone Zandstraat-bloemenwijk

30 juni; 3de participatieraad rond problemathiek mobiliteit zone Zandstraat-bloemenwijk

09/07/2021

Op weg naar een verkeersveilige bloemenwijk en Zandstraat

Sluipverkeer en te hoge snelheid vormen al sinds lange tijd een probleem in de bloemenwijk in Bolderberg. Het Team Mobiliteit voerde een analyse uit op basis van verkeerstellingen en werkte in overleg met verkeersdeskundigen aan een oplossing om het sluipverkeer te weren. Een diagonale knip op het kruispunt Irislaan en Heidestraat stopte het doorgaand verkeer af, maar zorgde ervoor dat verplaatsingen binnen de wijk wel mogelijk bleven. De proefopstelling was succesvol tegen sluipverkeer, maar de ontsluiting richting Hasselt vormde een pijnpunt binnen de wijk.

Bolderberg denkt mee: met de inwoners maar ook als dorpsraad, de werkgroep mobiliteit rond Gijs Dayers, heeft hier intensief zijn schouders mee onder gezet en staan volledig achter dit project.

Zo snel we de timing en planning kennen zullen we deze communiceren. We moeten er ons terdege van bewust zijn en rekening mee houden dat de verplichte procedures van budgetaanvragen, goedkeuringen ontwerpen, aanbestedingen en toewijzingsperiodes zijn tijd zullen vergen, dat is nu eenmaal niet anders en wettelijk opgelegd. Via onze werkgroep mobiliteit en de voorzitter, en met de mobiliteitsambtenaar volgen wij dit continu op.

Het lokaal bestuur ging daarom op zoek naar een gedragen oplossing en zette daarvoor een participatietraject op poten waarbij buurtbewoners volgens het LaMA-concept concrete oplossingen mochten uitwerken. Begin 2020 hebben maar liefst 70 deelnemers hun steentje bijgedragen tijdens de werksessies, die uitmondden in het volgende verkeersplan met maatregelen voor de hele wijk:

  • Poortjes op toegangswegen tot bloemenwijk en op sluipwegen
  • Zone 30 en toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer binnen de wijk
  • Snelheidsbeperking tot 50 km/u en wegversmalling in Zandstraat
  • Vraag aan stad Hasselt voor maatregelen in Schotelstraat

Veilig op de fiets

Het participatietraject bracht ook de nood voor veilige fietsoversteekplaatsen en fietspaden in de Zandstraat aan het licht. Studiebureau Studio LST werkte daarvoor een ontwerp uit, in samenwerking met onder andere lokaal bestuur Heusden-Zolder, provincie Limburg, Departement MOW, Fietsersbond en Mobiel 21. Tijdens een digitale infosessie op 30 juni kregen de buurtbewoners een inkijk in het project.

Het ontwerp voorziet vrijliggende fietspaden voor het gedeelte van de Zandstaat vanaf de gemeentegrens met Zonhoven tot aan de Begonialaan. In samenspraak met gemeente Zonhoven en provincie Limburg zal dat in de volgende legislatuur gezamenlijk uitgevoerd worden.

Ook voor het gedeelte van de Zandstraat tussen de Begonialaan en de Vredestraat stelt het ontwerp heel wat verbeteringen voor. Onderstaande werken zijn al opgenomen in de begroting en zullen onder voorbehoud in 2022 starten:

  • Nieuwe brede fietspaden
  • Uitbuiging met opstelruimte voor overstekende fietsers ter hoogte van Begonialaan
  • Niet-overrijdbare middengoot op het kruispunt met Irislaan en De Slogen (zo kan het verkeer uit Zonhoven de Irislaan niet langer inrijden)
  • Fietsoversteekplaats met middengeleiders en beugels ter hoogte van het kruispunt met Vredestraat en Waterlozenstraat (zo kunnen fietsers veilig in twee keer oversteken)
  • Knip voor gemotoriseerd verkeer in Vredestraat en Waterlozenstraat ter hoogte van Zandstraat

Daarnaast krijgt ook het deel van de Zandstraat tussen de Vredestraat en de Sint-Jobstraat nieuwe brede fietspaden. Ter hoogte van Wolverik komt er een verhoogd kruispunt om de snelheid van het verkeer op de Zandstraat af te remmen. Die werken zijn voorlopig niet gebudgetteerd voor deze legislatuur. De aansluiting met de Sint-Jobstraat zelf is onderdeel van een studie die is aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

In De Slogen zullen fietsers op brede fietssuggestiestroken kunnen rijden. De uitvoering is voorzien in 2022, samen met de accentuering van andere schoolroutes in onze gemeente.

Rioleringsproject

Onlangs diende het lokaal bestuur bij de VVM een rioleringsproject in voor de Irislaan, de Anjelierlaan en het gedeelte van de Heidestraat vanaf de Begonialaan. Dat is een uitgelezen kans om ook die straten structureel in te richten op maat van de wijk. Zodra de subsidies goedgekeurd zijn, starten we het ontwerp op.

Ontwerpplannen vindt je hier.

 

Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit