Dorpsraad Bolderberg: open dorpsraad & enquête wat met de kerken ?

Dorpsraad Bolderberg: open dorpsraad & enquête wat met de kerken ?

01/02/2021

Beste inwoners van Bolderberg, even een update van de "open bevraging dorpsraad Bolderberg" en de "enquête wat met de kerken?"

Bij de bevraging open dorpsraad zijn er tussen begin december, wanneer elke inwoner een papieren versie ontvangen heeft en 31 jan 2021, een 26 ingevulde formulieren gedeponeerd. Hiervan hebben we een oplijsting gedaan en deze overgemaakt aan de burgemeester en schepencollege met de vraag om antwoorden te formuleren naar de personen die ingediend hebben en met de voorzitter dorpsraad in copie.

De grootste bezorgdheid blijft rond de verkeersproblemathiek bloemenwijk, Irislaan, Wolverik, Zandstraat, Galgeneinde, en de st Jobstraat. Tevens de eikenbomen situtatie in de Reëenlaan, voetpad in Averbodeshof, en de rietvijvers.

De enquête rond wat met de kerken hebben we voor onze kerk iedere inwoner de kans gegeven via papieren formulieren om zijn voorkeuren in te vullen. Er waren 60 ingevulde exemplaren van burgers en 90 exemplaren van de totaliteit leerlingen 5de en 6de leerjaren, waarbij we als dorpsraad in afspraak met de school de 5de en 6de leerjaren hun mening (beperkte invulling) gevraagd hebben hoe zij hierover denken. Deze enquête heeft van begin december 2020 tot 31 jan 2021 gelopen.

 

de redactie bolderberg.be  LS