Dank aan de vrienden van de Witte Zaal, onze parochiezaal: woord voorzitter VZW witte zaal

Dank aan de vrienden van de Witte Zaal, onze parochiezaal: woord voorzitter VZW witte zaal

22/11/2021

Geachte heer/mevrouw,

Al meer dan 45 jaar lang hebben we als VZW de parochiezaal volledig in eigen beheer kunnen runnen, zonder enige steun van de gemeente. We hebben samen met de verengingen het hoofd boven water kunnen houden. Zeker mag ik onze hoofdsponsor, pastoor Ooms, niet vergeten, hij zorgde voor de  nodige gelden voor de buitengewone werken. Onze pastoor is ons ontvallen. Wij willen zijn werk verder zetten en er voor zorgen dat de zaal zelfstandig kan leven, zonder steun van gemeente.  Onze klanten: de verengingen en de families, zorgen voor een belangrijke bron van de inkomsten.

De eetdag is voor onze werking Van de Witte Zaal van levensbelang. Zonder deze eetdag kunnen we moeilijk rondkomen. Het is dankzij de steun van de vrienden van de Witte, dus dankzij jullie,  dat de school, de verenigingen, de families een veilige thuishaven hebben voor al de activiteiten.

Tot slot wil ik namens de VZW Witte Zaal en de Kerkfabriek, iedereen hartelijk danken voor de prachtige steun die men op zondag 21 november heeft gegeven

Hoogachtend,

Jos Alberghs

Voorzitter VZW Witte Zaal en Sportcentrum Bolderberg

 

info Jos Alberghs

de redactie bolderberg.be