Bolderberg volksraadpleging van maandag 2 december 20.00u

Bolderberg volksraadpleging van maandag 2 december 20.00u

03/12/2019

Maandagavond, om 19.30u stonden de 1sten al klaar aan de vergaderzaal van de witte zaal, vastberaden zijn/haar mening te zeggen. Toen de voorzitter deze volksraadpleging opende met een welkomstwoord zat deze ruimte tjokvol met inwoners (een 50-tal) die wel of niet misnoegd of een probleem hadden.

Twee probleempunten werden er aangesneden, namelijk gewijzigde verkeerssituatie kruispunt Irislaan/Heidestraat en de eikenbomen in de Reeënlaan en aangrenzende straten.

  1. gewijzigde verkeerssituatie kruispunt Irislaan/Heidestraat & Wolverik & Zandstraat

Diegene die het woord voerden waren vooral de tegenstanders van deze wijziging. Hebben enkele dagen geleden een zelf gevoerde enquête met resultaten en mogelijke oplossingen naar de gemeente en dorpsraad gestuurd. Enkele sprekers betwisten en twijfelen sterk aan de tellingen hoeveelheid wagens die gemeten zijn rijdend door de Irislaan. Voorzitter vermeld dat tijdens de evaluatie deze metingcijfers zullen getoond worden. Merendeel der aanwezigen vinden het absurd dat men verplicht wordt om rond te rijden via de Zandstraat om iemand te kunnen bereiken die achter de blokkade woont. Bewoners bloemenwijk gebruiken de Wolverik om bv de Schotelstraat te kunnen bereiken, Terwijl de Wolverik misnoegd is door dit toegenomen verkeer.

Men vestigt stevig de aandacht dat er alternatieve oplossingen zijn zonder de blokkade, en het doorrijden der Irislaan te ontmoedigen. Secretaris dorpsraad noteert de op- of aanmerkingen die nadien te vinden zijn in het verslag dorpsraad en aan de gemeente overhandigd worden.

Doordat de Zandstraat frequenter dient te worden gebruikt gebeuren er in de spitsuren opstoppingen/wachttijden van enkele minuten aansluiting St Jobstraat. Woordvoerder van het straatcomité vestigt ook de aandacht op het hardrijden in de Zandstraat vanaf de St Jobstraat. Vraagt een zone-50 invoering in een bepaalde cirkelomgeving vanaf het centrum. bv tot aan de aansluiting De Slogen/Zandstraat. Ook vindt men het fietspad levensgevaarlijk, zeker wanneer kinderen richting school moeten. Overhandigd een apart gevoerde enquête in de Zandstraat met mogelijke oplossingen.

Uitdrukkelijke vraag om een totaaloplossing die de problemen overdekt.

Voorzitter meldt dat er een evaluatie gepland is op donderdag 23 januari om 19.00u in de witte zaal.

Mededeling gemeente: om het sluipverkeer in de Bloemenwijk aan te pakken, werd begin juli een tijdelijke proefopstelling geplaatst op het kruispunt van de Irislaan en de Heidestraat. Na een periode van een zestal maanden is het tijd voor een evaluatie. 

Op donderdag 23 januari om 19 uur nodigt het gemeentebestuur de buurtbewoners uit voor een evaluatiemoment in de Witte Zaal in Bolderberg. We maken van de gelegenheid gebruik om diezelfde avond een participatietraject op te starten, waarbij we buurtbewoners actief laten meedenken naar oplossingen voor de verkeerssituatie in de Zandstraat.

Inwoners van de Bloemenwijk, de Zandstraat en omgeving ontvangen binnenkort een uitnodiging met meer praktische informatie.

  1. Eikenbomen in de Reeënlaan en aangrenzende straten

Voorzitter vermeld antwoord Schepen Gül i.v.m. deze problematiek, zie website bolderberg.be https://www.bolderberg.be/nl/post/699/bolderberg-eiken-bomen-ree-nlaan#.XeYclM2zYS0.link 

Er wordt sterk opgemerkt en benadrukt dat deze volwassen eiken bij een aantal woningen voor veel overlast zorgen. De afgevallen eikels en bladeren veroorzaken verstopte afvoergoten en klokputten waarbij het regenwater niet kan afgevoerd. Een aantal mensen zijn al een latere leeftijd benaderd en zijn niet of moeilijk in staat om dit tijdens een bepaalde periode zelf op te ruimen. Specifieke vraag om de wonende mensen te verwittigen wanneer gemeentearbeiders een opruimbeurt komen houden, zodat bewoners vooraf hun eigen eigendom kunnen ontruimen tot waar de arbeidskrachten dit meenemen. Een stevige snoeibeurt is zeker wenselijk.

Ook wordt een beklag gemaakt van afgevallen takken en vooral eikels die uit de 10 m hoge bomen op de auto's vallen. 1 persoon maakte melding dat zijn auto hierdoor beschadigingen heeft. Hij vraagt wie dat gaat vergoeden?

Onduidelijkheid of deze eikenbomen in de 3-meterzone horen bij de eigenaar of bevoegde instanties.

Voorzitter zal dit overmaken aan schepen Gül.

Info redactie bolderberg.be en voorzitter dorpsraad.

LS