Bezwaarschrift dorpsraad; nieuwbouw op plaats van villa mozart Galgeneinde

Bezwaarschrift dorpsraad; nieuwbouw op plaats van villa mozart Galgeneinde

07/01/2020

Op de foto rechts zien we een volume intekening van de nieuwbouw op de plaats van villa mozart waarvoor een vergunningsaanvraag lopende is. Dit is ongeveer het beeld wat we de volgende 50 jaar gaan zien bij het rond punt-begin Galgeneinde. Dit kolossaal gebouw gaat de horizon in het centrum danig ontsieren, en willen we niet. Voorgevel starten met 2 lagen en in trapvorm naar achter toe een 3de laag, maar geen 4de laag wat nu wel aangevraagd wordt en waarbij men attendeert naar het nieuwe RUP.

Dat daar een nieuw project met bewoning (8 appartementen en gelijkvloers 2 kantoorzones en tuin) gaat komen is toe te juichen, zeker met het gebouw villa mozart in sterk verval tot verkrotting.

klik op "lees verder" en je vindt het bezwaarschrift wat de dorpsraad ingediend heeft. De ganse dorpsraad, 21 inwoners, staan hier achter. Maar wij hopen dat meerdere mensen een bezwaarschrift indienen voor 18 januari 2020 zodat we een tegengewicht vormen bij de beoordeling vergunningsaanvraag.

Je maakt een brief op zoals wij gedaan hebben, ondertekend deze, maak een pdf en laad deze op via de website www.omgevingsloket.be gebruik de link https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=QENzYexLReyciUPcnQVFvQ. Referentienummer dat je moet zoeken is OMV_2019135321.

Je vindt ook hier sumiere informatie over dit project en kan een idee gevormd worden.

Of stuur per brief naar "college van burgemeester en schepenen" van Heusden-Zolder, Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder.

 

info Dorpsraad

voorzitter Ludo Steemans