UPDATE 28-07-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

UPDATE 28-07-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

04/06/2020

UPDATE 28.07.2020

Info vanwege lokaal bestuur Heusden-Zolder:

Vanaf morgen, 29 juli 2020, is het dragen van een mondmasker altijd en overal verplicht op het ganse grondgebied van Heusden-Zolder, behalve:

  • wanneer je je verplaatst met de fiets, de bromfiets of met de auto
  • wanneer je aan het sporten bent. Onmiddellijk na de sportactiviteit zet je je mondmasker terug op: bv. wanneer je van je fiets stapt, tijdens de cooling down of stretching, …
  • wanneer je een medisch attest kan voorleggen.

Het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen tussen 22 uur en 6 uur blijft behouden.

De politie geeft bij overtreding geen waarschuwing geven maar onmiddellijk verbaliseren bij overtreding.

Maar toch deze algemene oproep aan iedereen: HOU U AUB AAN DE REGELS EN VOORSCHRIFTEN, want als dat niet gebeurd stevenen we weer af naar de te verwachten 2de golf besmette en zieke en stervende mensen met alle gevolgen vandien.... En denk niet , dat geldt niet voor mij... Het geldt voor IEDER VAN ONS ALLEN, jong en oud!

Wees zeker alert in onze gemeente H-Z, waar de besmettingen afgelopen dagen plots de hoogte ingeschoten zijn.

Ludo Steemans, voorzitter dorpsraad Bolderberg.

Voor de aanvullende federale maatregelen klik op "lees verder".

 

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Nationale aanpak

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

  • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
  • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
  • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
  • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
  • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
  •  Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
  • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

Anderzijds horen we dat het aantal besmettingen dagelijks stijgt. We hebben nu een lossere omgang en bewegingsvrijheid, kunnen naar bepaalde gebieden en landen een verdiende vakantiereis doen. Toch even bedenken of je wel naar het buitenland afreist. Geraak je daar niet besmet of geraak je wel terug ?

Klik op deze link; https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ en je vindt op de coronavirus-19 van de Belgische overheid heel veel informatie.

Info en bron B-alert.be

de redactie bolderberg.be  LS