Bestuur Dorpsraad

De dorpsraad van Bolderberg is eigenlijk ontstaan uit de toenmalige redaktie van "De Kluizenaer" in het jaar 1978. In 1981 werd er officieel aan de gemeente gemeld dat er een dorpsraad was. De gemeente erkende deze dorpsraad niet omdat het geen vzw was. Erkend door de gemeente werd de dorpsraad pas veel later.

Begin de jaren 1980 werd hier in Bolderberg het bewustzijn steeds sterker dat de gemeentelijke fusies de kloof tussen grote broers Zolder en Heusden en de kerkdorpen enkel maar groter gemaakt hadden. Onze dorpspolitici hadden weinig of geen inbreng in een veel te logge structuur. Wij werden permanent gerold en vielen meestal naast de boot. Bovendien had de bouw van de shopping naast de kerk en de geplande expressweg Lommel-Landen ( afgevoerd) zeer veel kwaad bloed gezet. De bouw van de sporthal kon dit amper verzachten.

De redactieraad van "de Kluisenaer", sowieso mensen die interesse betoonden voor het wel en wee van hun kerkdorp, besloot een structuur uit te bouwen zoals het kerkdorp Viversel gedaan had, nl. een dorpsraad. We schrijven 1981. Secretaris werd Roger Philtjens en voorzitter werd Marcel Gijbels. Het schepencollege drong aan op erkenning, maar dit werd geweigerd. Wij verkozen als onafhankelijke drukkingsgroep te fungeren. Het loonde ook. Het ideale forum hiervoor waren de hoorzittingen, op het scherp van de snee, zeer talrijk bijgewoond en agressief gevoerd.In de negentiger jaren veranderde onze instelling. Wij hadden in Bolderberg een schepen binnen het schepencollege. De erkenning van de dorpsraad door de gemeenteraad was een logisch gevolg. Ook de samenstelling wijzigt regelmatig, met verjonging tot gevolg.

De klemtoon wordt nu gelegd op een brede consensusgroep en op meer overleg met de overheid. Er worden duidelijke en rechtlijnige standpunten ingenomen, maar de dorpsraad van nu bundelt krachten, tracht samen te werken met gelijkgezinden en gaat in overleg met het beleid, waarvan men een goede communicatie verwacht. Ook dat levert wat op. De rotonde en de verkeersveiligheid, de tennishal en het voetbalterrein, de wateroverlast in Vrunstraat en Galgeneinde, de renovatie van de kluis en de scoutsterreinen zijn voorbeelden van een bundeling van initiatieven van verenigingen en gemeentebestuur, en niet te vergeten de heropbouw van ons schitterend domein Bovy. Maar…het is natuurlijk onbetaalbaar als je, als dorpsraad, een klankbord hebt binnen het Schepencollege. Dit scheelt een slok op een borrel.

Op de dorpsraad van 3 juni 2019 geeft Marcel Gijbels de fakkel als voorzitter door aan aan Ludo Steemans die de ontslagnemende Jim Broux per onmiddelijk vervangt. Het zal voor Ludo een hele opgave worden om Marcel te vervangen die dit 41 jaar onafgebroken gedaan heeft. Een dikke proficiat voor Marcel met heel veel respect...

Wij zijn bereikbaar via dorpsraad(at)bolderberg(dot)be

 

Ludo Steemans 0475/45 44 39

Voorzitter: dorpsraad@bolderberg.be

Roger Philtjens 0473/70 42 95

Secretaris: philtjensr@skynet.be

Gijs Dayers

Inge Plessers

Jeroen Myny

Jim Broux

Jo Martens

Louis Hauquier

Marie-Paul Aerbeydt

Ruben Mangelschots

Peter Orens

Leden Dorpsraad

Wendy Remans

Leden Dorpsraad

Debby Braekers

Leden Dorpsraad

Alain Gorremans

Leden Dorpsraad

Daisy Verdonck

Leden Dorpsraad

Katrien Vanoevelen

Leden Dorpsraad

Carlos Ceulemans