Bestuur Dorpsraad

Begin de jaren 80 werd hier in Bolderberg het bewustzijn steeds sterker dat de gemeentelijke fusies de kloof tussen grote broers Zolder en Heusden en de kerkdorpen enkel maar groter gemaakt hadden. Onze dorpspolitici hadden weinig of geen inbreng in een veel te logge structuur. Wij werden permanent gerold en vielen meestal naast de boot. Bovendien had de bouw van de shopping naast de kerk en de geplande expressweg Lommel-Landen ( afgevoerd) zeer veel kwaad bloed gezet. De bouw van de sporthal kon dit amper verzachten.

De redactieraad van "de Kluisenaer", sowieso mensen die interesse betoonden voor het wel en wee van hun kerkdorp, besloot een structuur uit te bouwen zoals het kerkdorp Viversel gedaan had, nl. een dorpsraad. We schrijven 1981. Secretaris werd Roger Philtjens en voorzitter werd Marcel Gijbels. Het schepencollege drong aan op erkenning, maar dit werd geweigerd. Wij verkozen als onafhankelijke drukkingsgroep te fungeren. Het loonde ook. Het ideale forum hiervoor waren de hoorzittingen, op het scherp van de snee, zeer talrijk bijgewoond en agressief gevoerd.In de negentiger jaren veranderde onze instelling. Wij hadden in Bolderberg een schepen binnen het schepencollege. De erkenning van de dorpsraad door de gemeenteraad was een logisch gevolg. Ook de samenstelling wijzigde en vermeerderde naar 23 leden.

De klemtoon wordt nu gelegd op een brede consensusgroep en op meer overleg met de overheid. Er worden nog harde en rechtlijnige standpunten ingenomen, maar de dorpsraad van nu bundelt krachten, tracht samen te werken met gelijkgezinden. Ook dat levert wat op. De rotonde en de verkeersveiligheid, de tennishal en het voetbalterrein, de wateroverlast in Vrunstraat en Galgeneinde, de renovatie van de kluis en de scoutsterreinen zijn voorbeelden van een bundeling van initiatieven van verenigingen en gemeentebestuur. Maar…het is natuurlijk onbetaalbaar als je, als dorpsraad, een klankbord hebt binnen het Schepencollege. Dit scheelt een slok op een borrel.

Wij zijn bereikbaar via dorpsraad@bolderberg.be

 

Marcel Gijbels Voorzitter

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Leden Dorpsraad

Schepen gemeente H-Z