hoe functioneert onze dorpsraad?

De huidige dorpsraad heeft een eigentijdse werking gekregen waarbij overleg, informeren en positieve ingesteldheid voorop staan.

De volledige raad vergadert 3-maandelijks. Maart - juni - september  - december. Met een dagorde. Verslaggeving vindt je nadien hier op website.

Voorzitter Ruben Mangelschots , secretaris Peter Orens en ondervoorzitter Jeroen Myny,  zijn vooral de link met de inwoners en het lokaal bestuur, burgemeester, schepenen en ambtenaren. Uiteraard is ieder raadslid bereid om te luisteren, adviseren waar nodig.

Onze dorpsraad, samen met de 6 andere dorpsraden, koepelen onder het lokaal bestuur, adviseren en melden waarnodig dorpsgebonden items en adviseren bij belangrijke, ingrijpende beleidsbeslissingen.

Daarnaast heeft de verantwoordelijke schepen de dorpsraden gevraagd om actiever te zijn in algemeen belang. Deze raden ontvangen een jaarlijkse werkingstoelage.

Bedenken, overleggen met andere verenigingen, voorbereiden en organisatie van evenementen voor het algemeen belang, dzat is waar we voor staan.

 

En als dagelijks bestuur voor de dringende zaken zijn er voorzitter, secretaris, ondervoorzitter,  Roger en Peter.