BELANGRIJKE REGELS VOOR WIE OP REIS VERTREKT EN TERUGKOMT in deze coronatijden

Registreer je bij terugkeer

Iedereen die terugkeert naar België moet binnen 48 uur voor vertrek registreren via Public Health Passenger Locator Form

Alle in informatie over het formulier kan je vinden op de centrale website info-coronavirus.

Groen, oranje, rood

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Alle reisadviezen zijn hier te vinden en worden regelmatig aangepast, dus check de lijst ook regelmatig tijdens je reis. Zo blijf je op de hoogte van de wijzigende situatie in België of je vakantieland.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie?

Wanneer je terugkeert uit een groene zone hoef je geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer.

Keer je terug uit een oranje zone, dan word je gevraagd contact op te nemen met je huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.

Keer je terug uit een rode zone:

 • Ben je verplicht om bij terugkeer in België onmiddellijk in zelfisolatie te gaan.
 • Moet je onmiddellijk je huisarts contacteren. Vermeld daarbij je reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er als ik getest word ?

De huisarts zal je en je medereizigers testen op het covid-19 virus. Blijf in afwachting van je afspraak met de huisarts thuis in quarantaine.

Indien je negatief test op het covid-19 virus, blijf je thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen na je terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoef je niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de instructies van je huisarts en blijf in zelfisolatie.

Indien je positief test op het covid-19 virus bij de eerste test, moet je minstens 7 dagen in zelfisolatie blijven en de instructies van je huisarts volgen. De contactopvolgers zullen je contacteren om al je nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen.

Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen?

Je huisarts zal je een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan je aan je werkgever bewijzen dat je in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar je mag je niet verplaatsen naar je werkplek.

Als je niet kan telewerken, kan je een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

 • Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf je terugkeer in België.
 • De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra je in België aankomt na je reis.
 • Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat je binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan je privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als je positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.
 • Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Voor de huisgenoten die samen met jou op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.
 • Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).
 • Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens je quarantaine of zelfisolatie.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
 • Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. Je mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en je moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:
  • Bezoek aan de huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet je bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en je medewerking verlenen aan het oplijsten van je nauwe contacten.

Gerelateerde producten

Contact & openingsuren

Infopunt coronavirus

tel.0800 14 689
Website www.info-coronavirus.be 

Volg ons op Facebook

Zwembad Terlamen heropent NIET 1 augustus. update 30-07-2020

Update 30-07-2020

Openluchtbad gaat deze zomer niet open

De recente maatregelen federaal en lokaal tonen aan dat de corona periode nog niet voorbij is. Het openluchtbad in Heusden-Zolder draait op vrijwilligers.

Zonder hun kan het bad niet open. Samen met het lokaal bestuur werd beslist om deze zomer niet meer te openen. De race tegen de klok voor de beëindiging van de renovatie was ook nog niet gewonnen. Hier krijgen we nu extra tijd voor.

We zien jullie graag, gezond en wel, terug in 2021.

 

Zwembad Terlamen heropent NIET 1 augustus. update 30-07-2020
Brasserie Savarin: Weekmenu van 28/07 tem 31/07

Brasserie Savarin: Weekmenu van 28/07 tem 31/07

 • Dagsoep
 • 1/2 kip frietjes
 • Koffie of dessert

€ 14,50 per persoon zonder drank

UPDATE 28-07-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

UPDATE 28.07.2020

Info vanwege lokaal bestuur Heusden-Zolder:

Vanaf morgen, 29 juli 2020, is het dragen van een mondmasker altijd en overal verplicht op het ganse grondgebied van Heusden-Zolder, behalve:

 • wanneer je je verplaatst met de fiets, de bromfiets of met de auto
 • wanneer je aan het sporten bent. Onmiddellijk na de sportactiviteit zet je je mondmasker terug op: bv. wanneer je van je fiets stapt, tijdens de cooling down of stretching, …
 • wanneer je een medisch attest kan voorleggen.

Het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen tussen 22 uur en 6 uur blijft behouden.

De politie geeft bij overtreding geen waarschuwing geven maar onmiddellijk verbaliseren bij overtreding.

Maar toch deze algemene oproep aan iedereen: HOU U AUB AAN DE REGELS EN VOORSCHRIFTEN, want als dat niet gebeurd stevenen we weer af naar de te verwachten 2de golf besmette en zieke en stervende mensen met alle gevolgen vandien.... En denk niet , dat geldt niet voor mij... Het geldt voor IEDER VAN ONS ALLEN, jong en oud!

Wees zeker alert in onze gemeente H-Z, waar de besmettingen afgelopen dagen plots de hoogte ingeschoten zijn.

Ludo Steemans, voorzitter dorpsraad Bolderberg.

Voor de aanvullende federale maatregelen klik op "lees verder".

 

UPDATE 28-07-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus
Circuit Zolder: het vroegere ven binnen de omloop door Marcel Gijbels

Circuit Zolder: het vroegere ven binnen de omloop door Marcel Gijbels

Het intussen dichtgegooid ven in 1990 binnen de omloop.
Het ven moest wijken voor de inrichting van motorcrossen binnen het circuit. 't Was gelegen binnen de kanaalbocht, onderaan de Galgenberg. In 1940 vond Remie Beenaers uit Heusden aan de rand van dit ven voorwerpen uit het mesolitisch tijdperk ( 6000 tot 4000 voor JC ), 5 gewone krabbers, 2 krabbers van rolstenen, 1microliet, 1 driehoekige pijlpunt en 2 rechte pijlpun­ten.
Enige sporen in Bolderberg en Viversel van onze eerste bewoners, ronddtrekkende jagerstammen....
Lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het Coronavirus af te remmen; 23-07-2020

Lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het Coronavirus af te remmen; 23-07-2020

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

- Op markten, rommelmarkten en kermissen,

- In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;

- In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;

- In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

Wil je nog meer weten, klik op deze link: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/lokale-en-nationale-aanpak-om-de-heropflakkering-van-het-coronavirus-af-te-remmen

 

Averbodeshof is gedeeltelijk speelstraat: update 24-07

UPDATE 24-07: 

Effe ter verduidelijking. Voertuigen die in Averbodeshof en Pastoor Oomsstraat moeten zijn mogen zeker "STAPVOETS" doorrijden. Alvast bedankt aan al de buren die dit netjes doen waardoor alle kinderen veilig kunnen spelen. Er zijn blijkbaar toch een aantal klachten. Zo zou er soms een fiets of dergelijke in het midden van de weg staan. Wij proberen permanent toezicht te voorzien en wijzen de kinderen hierop. Ook zijn de borden niet duidelijk waardoor soms bestuurders niet door durven rijden. Ik heb hiervoor contact gehad met de gemeentelijke werkplaatsen. Er zal een onderbord "uitzonderlijk plaatselijk verkeer" bijgeplaatst worden. Indien er nog opmerkingen zijn mag men ons altijd aanspreken. Vriendelijke groeten. Andy DMS

Daar er vooraan in het Averbodeshof jongere gezinnen komen wonen zijn zien we uiteraard kleine kinderen die natuurlijk graag buiten spelen in hun vakantie en met het mooie weer. Daar het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om tijdelijk een zone van de straat tot "speelstraat" om te toveren hebben enkele ouders deze aanvraag gedaan en zien we daarvoor bestemde afbakeningen en borden staan van 's morgens tot 's avonds. De ouders maken hierover afspraken wie deze opzet en wegzet. Zelfs kinderen uit het pastoors Oomshof komen regelmatig meespelen. Dus de chauffeurs auto's van het pastoor Oomshof en achteraan Averbodeshof en aangelanden wordt gevraagd om extra voorzichtig te rijden wanneer deze zone afgebakend is en de kinderen aan het spelen of fietsen zijn.

Deze opstelling is aangevraagd voor de periode van 20 juli tot 31 juli en van 17 tot 28 augustus 2020.

Averbodeshof is gedeeltelijk speelstraat: update 24-07
Bolderbergse geschiedenis van Marcel Gijbels: de galgenberg...

Bolderbergse geschiedenis van Marcel Gijbels: de galgenberg...

De Galgenberg, artikel Van Marcel Gijbels

De naam "Galgeneinde", afgeleid van de vroegere galgenberg, is niet zomaar uitgevonden. Een mooie statige straat richting kanaal, maar vroeger was de Galgenberg leguber....

In 1782 werden hier de twee moordenaars van Jan Kellens uit Heusden opgeknoopt. Het waren de laatsten van een lange reeks" gehalsrechtigden" uit heel de regio. We zijn er ooit eens gaan graven met een pikhouweel, maar behalve wat verkleurde plekken van hout geen spoor meer. Later werd hier hotel "De Wijngaerd" gebouwd. Begraven werden deze"ongelovigen" buiten de kerkhofhaag aan het kerkje aan Oud Bolderberg. Op een donkere, mistige avond kan je in de Galgeneinde de gehangenen nog af en toe horen vloeken, als je goed luistert.... !

Brasserie Savarin: Weekmenu van 22/07 tem 24/07

 • Dagsoep
 • Americain frietjes
 • Koffie of dessert

€ 14,50 per persoon zonder drank.

Brasserie Savarin: Weekmenu van 22/07 tem 24/07

Scouts Bolderberg: nieuws vanuit het kamp in Peer.

Met de aankomst van de Welpen en de voorlaatste groep van scouting Bolderberg, aangekomen op het prachtige kampeerterrein in Kleine-Brogel.

De eerste leden, de givers en Jin, van scouting Bolderberg zijn reeds van vorige donderdag aangekomen. Ze bouwden reeds een aantal prachtige constructies met hout en touw, sjorren/pionieren zoals wij dat noemen. De jongste leden, de kapoenen, zullen morgenochtend aankomen.

Ook heeft de leiding veel energie gestoken in het coronavirus proof functioneren van alle takken door iedere groep te voorzien van eigen waterkraantjes, eigen toiletten, een eigen afgebakende zone met speelweide. Dikke pluim voor onze groepsleiding Narwal Aboe en Maraboe om dit alles in deze hele moeilijke tijd nog mogelijk te maken voor de 178 deelnemers van Trappers scouts Bolderberg.

Met een kookteam van 11 personen, uitgerust met handschoenen, maskers, face shields en ontsmettingsgellekes en een leidingsploeg van meer dan 30 man proberen we onze Bolderbergse kinderen een sublieme week te bezorgen.

De omgeving en de zon zijn alvast van de partij en omdat beelden meer zeggen dan woorden vind je hier bijgevoegd een aantal sfeerfoto's van op ons kampterrein.

Zondag worden alle leden weer opgehaald door hun ouders...

Vele groeten van scouting Bolderberg aan de andere Bolderbergenaren.

Klik op "lees verder" voor sfeerfoto 's op kamp...

Scouts Bolderberg: nieuws vanuit het kamp in Peer.
Domein Bovy: boeken- & platenbeurs zat 8 augustus AFGELAST !

Domein Bovy: boeken- & platenbeurs zat 8 augustus AFGELAST !

Wegens de corona ontwikkelingen van de afgelopen dagen heeft bistro Bovy, De Winning na advies lokaal bestuur beslist om deze boeken- en platenbeurs NIET te laten doorgaan op 8 augsutus. Waarvoor onze excuses.