BOLDERBERG : oproep auto- of motorrijden in Bolderberg: start school 1 september, morgen woensdag

BOLDERBERG : oproep auto- of motorrijden in Bolderberg: start school 1 september, morgen woensdag

31/08/2021

Bij het begin van het nieuwe schooljaar NOGMAALS DEZE OPROEP

ALGEMENE OPROEP AAN AUTOMOBILISTEN in Bolderberg en ook natuurlijk daarbuiten. STOP MET DAT HARDRIJDEN !!!!!!!!!!!!!

We krijgen erg alarmerende berichten en oproepen van ouders die hun kinderen naar de school laten fietsen of zelfs niet durven laten fietsen !

Waarom ? Heel eenvoudig, er zijn een aantal chauffeurs die het steeds nodig vinden om hard door de straten te rijden, zeker richting school veroorzaakt door laattijdig vertrek of zelfs onbewust hard rijden. Terwijl kleine kinderen met hun kinderfietsen met of zonder ouders richting of van de school fietsen.

Wil jij het op uw geweten hebben dat je een kind(eren) omver rijdt (zie foto) of erger fataal van de weg maait ? Nee ? stop dan dat hardrijden!

Bedenk dat het jou eigen kind of uit de familie kan zijn...

Vooral de straten St Jobstraat, Zandstraat, De Slogen, Irislaan, Wolverik, bloemenwijk, Galgeneinde, Kluisstraat, Vrunstraat, de 'dierennamenwijk' zijde circuit, en eigenlijk alle straten. Er staan overal snelheidsbeperkingen aangeduid, hou je daaraan dan is het voor iedereen veilig, stressloos en leuk leven in ons dorp. Hou in het achterhoofd dat de politie regelmatig snelheidscontroles doet....

Ludo Steemans

Voorzitter dorpsraad

kerk Bolderberg: geopend zondag 29 augustus

29/08/2021

Zondag a.s. 29 augustus zullen alle kerken van Heusden-Zolder geopend zijn, minimaal van 13 tot 18 uur. Het gemeentebestuur en de kerkfabrieken nodigen je uit om dan een bezoekje te brengen, zeker aan jouw parochiekerk.

Ingevolge een Decreet van de Vlaamse Regering, is elk gemeentebestuur verplicht een plan op te stellen (= “Kerkenbeleidsplan”) omtrent het gebruik van de parochiekerken op lange termijn. Zo werkt ons gemeentebestuur, samen met de kerkfabrieken en de parochieteams, aan een toekomstvisie voor de 8 kerkgebouwen in Heusden-Zolder. Je hebt mee kunnen bepalen wat met de kerk van Bolderberg in de toekomst gebeurd via de enquëte gehouden begin dit jaar door de dorpsraad waarbij elke inwoner een papieren versie ontvangen heeft of de mogelijkheid had een digitale versie in te vullen.

Je kan nu zondag 29-08 kennis maken met de verschillende voorstellen die per kerkgebouw werden geformuleerd. Tijdens je bezoek kan je ook nog je eigen voorstellen doen; je kan bovendien je naam opgeven wanneer je geïnteresseerd bent en bereid bent hieraan in de toekomst mee te werken. In het najaar zullen alle voorstellen verder uitgewerkt worden en samengebracht worden in het nieuwe Kerkenbeleidsplan voor Heusden-Zolder.

We hopen je zondag te mogen ontmoeten in één van de parochiekerken.

Dorpsraad Bolderberg

Ludo Steemans

voorzitter dorpsraad

kerk Bolderberg: geopend zondag 29 augustus
Primeur voor de gemeente Heusden-Zolder en Circuit Zolder tijdens de Historic Grand Prix komend weekend, 21 & 22 augustus 2021.

Primeur voor de gemeente Heusden-Zolder en Circuit Zolder tijdens de Historic Grand Prix komend weekend, 21 & 22 augustus 2021.

19/08/2021

We hebben met spanning 13 augustus moeten afwachten of de nieuwe aangekondigde regels zouden gehandhaafd worden en na het gunstige bericht zijn we in de hoogste versnelling aan het werk gegaan en kunnen met enige trots onderstaande aankondigen.

Primeur voor de gemeente Heusden-Zolder en Circuit Zolder tijdens de Historic Grand Prix komend weekend, 21 & 22 augustus 2021.

Circuit Zolder zet voor het eerst in 18 maanden zijn deuren open voor het grote publiek.

Iedereen is terug welkom op voorwaarde dat men een Covid Safe Ticket kan voorleggen tezamen met een algemeen toegangsticket (voor inwoners van Heusden-Zolder is dit event gratis) en ID-card.

Om mensen die nog niet beschikken over een Covid Safe Ticket voorziet Circuit Zolder op P69, buiten het circuit, gedurende het gehele weekend een COVID-test center. 

Bij een negatieve test wordt je toegelaten tot het domein. Bij een positieve test vragen wij u vriendelijk onmiddellijk naar huis te gaan en een arts te contacteren. Prijs per test per persoon € 19,95 ter plaatse contactloos te betalen (enkel Bancontact)

Alle informatie en inschrijven kan via https://www.spoedtestcorona.be

Openingsuren COVID-test center:

Vrijdag 20.08.2021: 7u30-18u00

Zaterdag 21.08.2021: 7u30-14u00

Zondag 22.08.2021: 7u30-14u00

Wij hopen op deze manier iedereen te kunnen verwelkomen op een leuk, sportief, spannend, en veilig evenement.

Stay safe!

Have a FUNFASTIC day!

DAVID VANDERBEEK  Infrastructure, Logistics & Operations Manager

Tel: +32 11 85 88 84 Circuit Zolder l Terlaemen 30 l B-3550 Heusden-Zolder

Nieuwsbrief dorpsraad editie augustus 2021

15/08/2021

Hieronder vindt je de link naar de maandelijkse nieuwsbrief van de dorpsraad.

https://mailchi.mp/fd295458df28/nieuwsbrief-kluizenaer-juni-4384326 

Schrijf je nu in door op de rode knop bovenaan de website te drukken nadat je via deze link op de website terecht komt.

 

Nieuwsbrief dorpsraad editie augustus 2021

Wat nieuws uit de kluis van Jonas Slaats

11/08/2021

Het zal weinigen verwonderen dat de kluis van Bolderberg het afgelopen jaar erg druk bezocht werd. In een jaar van een pandemie met bijhorende lockdowns, hoeft het niet te verwonderen dat velen een wandeling maakten in het bos en een kaarsje brandden als een bekrachtiging van hun persoonlijke intentie of gebed.

De kluis blijft dan ook voor velen uit de buurt dat unieke plekje, waar je even wat rust kan opzoeken en waar je kan connecteren met datgene wat ons leven heiligt. De ene loopt er snel binnen en buiten, de ander blijft er wat langer zitten. Maar hoe het ook zij, wat de bewoners van Bolderberg en omstreken er eeuwen geleden al zochten en vonden, zoeken en vinden ze er vandaag nog steeds. Daarvoor is ze nu eenmaal gekend.

Wat echter minder gekend is, is het feit dat de spirituele vlam van de kluis, zeker niet enkel in de kapel in het bos brandt. Hoewel contemplatie een kwestie van inkeer is, werkt het vaak als een steen in het water: bijna ongemerkt, zorgt het voor kringen die steeds verder uitdijen.

Ik som daarom graag een paar voorbeelden op van de manier waarop de contemplatie en de spiritualiteit van de kluis in het afgelopen anderhalve jaar soms tot ver buiten het dorp voelbaar werd.

Een eerste voorbeeld is het feit dat de rust, de stilte en de ruimte voor contemplatie in de kluis het mij mogelijk maakten om een nieuw boek te schrijven. Het boek heet Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus en tracht de grootste misvattingen over religie uit de wereld te helpen. Het boek verscheen in februari 2020, vlak voor de eerste lockdown in maart. Daardoor kon ik geen lezingen geven op verschillende plaatsen in het land. Desalniettemin leek het de interesse van velen te wekken en kreeg het boek ondertussen een tweede druk. Zo kwamen vele lezers in België en Nederland dus in contact met enkele ideeën die opborrelden in de kluis van Bolderberg. Meer info over het boek vind je hier.

Een tweede voorbeeld is het feit dat ik in de afgelopen maanden een podcastreeks begon. In die podcasts ga ik telkens opnieuw in gesprek met Paul Van der Velde, een hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme aan de Radboud Universiteit. Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen we in elke aflevering een ander facet van hedendaagse spiritualiteit. Door de coronamaatregelen konden we elkaar echter dikwijls niet in levende lijve ontmoeten. Als gevolg daarvan werden vele afleveringen opgenomen via het internet – wat in mijn geval betekent: vanuit de kluis. Meer nog, in sommige afleveringen werd de kluis ook expliciet vermeld wanneer ik bijvoorbeeld verwees naar mijn eigen gebeds- en meditatieleven. Meer uitleg over de podcastreeks vind je hier.

Een derde voorbeeld gaat opnieuw over een podcast, maar dan eentje waarin ikzelf te gast was. Ik werd namelijk geïnterviewd voor een podcast van Kerknet, de portaalwebsite van de katholieke kerk in Vlaanderen. Wim Corbeel interviewde me over ‘interreligieuze dialoog vanuit een authentieke spiritualiteit.’ Ook mijn engagement in de kluis kwam er heel expliciet in aan bod. Je kan het hele gesprek hier beluisteren.

Een vierde voorbeeld blijft in het thema van de interreligieuze dialoog. Want net als elk jaar organiseerde het Agentschap Integratie & Inburgering van de regio Limburg een open gebedshuizendag. Die vond dit jaar plaats op 30 mei. Vertegenwoordigers van verschillende religieuze tradities bezochten die ochtend de kluis van Bolderberg, waar ik ze uiteraard met open armen ontving en van bijkomende uitleg voorzag.

Een vijfde voorbeeld zijn de verschillende interviews die ik aan uiteenlopende tijdschriften gaf. Vaak is men benieuwd om te horen hoe ik als kluisbewaarder naar de plek kijk en hoe ik in mijn leven een evenwicht tracht te bewaren tussen actie en contemplatie – dat blijkt nu eenmaal een afweging waar velen vandaag mee worstelen. Op die manier kreeg de kluis mooie foto-aandacht zowel in het magazine Still van de Broeders van Liefde als in het ledenblad van Davidsfonds – om slechts twee voorbeelden te noemen.

Het hoeft weinig betoog dat deze invloed van de kluis ‘naar buiten toe’ er ook voor zorgt, dat sommigen die helemaal niet uit de streek zijn, er toch mee in contact komen, ernaar op zoek gaan en ‘naar binnen komen’. Omwille van al het voorgaande, gebeurt het dan ook geregeld dat iemand op bezoek komt om een gesprek te voeren over wat hem of haar op religieus vlak drijft en enkele spirituele vraagstukken te bespreken.

Tot slot echter, moet ik misschien ook dit toevoegen: het afgelopen jaar veranderde ik ook van job. Ik werd docent aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen.

Ik doceer er verschillende levensbeschouwelijke vakken. Aan de ene kant is het interessant dat er zo een oude traditie wordt verdergezet. De 18de- en 19de-eeuwse kluizenaars waren immers ook vaak leerkrachten in de school in het dorp. Aan de andere kant vind ik het fijn om ook via die weg iets over te dragen van de spirituele vlam van de kluis. Want uiteraard komt die in mijn lessen wel eens aan bod. Ik herhaal dan telkens weer hoe belangrijk ik het vind dat er dergelijke plaatsen zijn, waar mensen uit de omgeving even de stilte kunnen ingaan om te luisteren naar hun ziel. Want, zoals gezegd, hoewel contemplatie een kwestie van inkeer is, werkt het vaak als een steen in het water: bijna ongemerkt, zorgt het voor kringen die steeds verder uitdijen.

Groeten

Wat nieuws uit de kluis van Jonas Slaats
Gezinsbond Bolderberg: garageverkoop en handsbeurs zondag 3 oktober

Gezinsbond Bolderberg: garageverkoop en handsbeurs zondag 3 oktober

11/08/2021

De gezinsbond van Bolderberg organiseert 2 parallel lopende activiteiten op zondag 3 oktober, terwijl de bolderbar van de dorpsraad/BHV trakteert op 6 plaatsen in Bolderberg. Alle inwoners van Bolderberg uitgenodigd, en passanten natuurlijk ook.

Garageverkoop van 8u tot 15u.
Meer info voor deelnemers via ons online inschrijvingsformulier of de QR -code op de flyer.
Leden : 2 euro - Niet-leden : 5 euro
 
2de handsbeurs 3 oktober 2021 Bolderberg
Inkom gratis
Op zoek naar leuk speelgoed, baby en kinderspullen ?
Waar : Witte zaal Bolderberg
Tijdstip : 3 oktober van 10u30 tot 14:00
Deelnemers kunnen inschrijven via de QR-code, ons online inschrijvingsformulier of een mailtje naar Bolderberg.gezinsbond@gmail.com 
 

Overlast eikenbomen zone Reëenlaan en aanverwante straten: vorming hulpgroep opruimen: UPDATE 15-08

09/08/2021

Update 15-08:

Intussen hebben er al 4 personen zich aangemeld om waar nodig de tuinen op te ruimen bij de mensen (op leeftijd, ziekte, handicap) die dit niet meer kunnen. We proberen als dorpsraad dit te organiseren, in kaart te brengen, wie effectief hulp nodig heeft. Onnodig u op te geven wanneer je het makkelijk zelf kan maar bv 'geen tijd hebt'. De dorpsraad en andere helpers zijn absoluut geen klusjesdienst maar doen dit uitzonderlijk in deze specifieke situatie.

Voor wie mee wil helpen opruimen, stuur even een mailtje naar kluizenaer1970@gmail.com 

Graag deze oproep vanuit de dorpsraad tot het vormen van een groep mensen die graag de handen uit de mouwen steken om in de herfst/winterperiode af te spreken tijden om vooral de meest oudere bewoners gaan te helpen met het opruimen van eikels, bladeren, takjes en afgebroken takken in de voortuinen tot aan de wegenis.

De gemeentelijke ploegen met de veeg- en borstelmachines komen op geregelde tijdstippen de straat schoonvegen, zetten bladerkorven op geregelde plaatsen, en op gepaste tijden worden de bomen onderhouden.

Stel u kandidaat door een mail te sturen naar de voorzitter dorpsraad, Ludo Steemans, met mailadres kluizenaer1970@gmail.com. In afspraak met de bewoners zullen we dan met de oudere bewoners afspraken maken wanneer en wie geholpen dient te worden.

Laat maar komen de kandidaten...

Ludo Steemans

voorzitter dorpsraad.

Overlast eikenbomen zone Reëenlaan en aanverwante straten: vorming hulpgroep opruimen: UPDATE 15-08
Eikenbomen zone Reëenlaan: wat gaat er gebeuren ?

Eikenbomen zone Reëenlaan: wat gaat er gebeuren ?

09/08/2021

Als dorpsraad werden we in het verre en korte verleden gecontacteerd door enkele mensen uit de Reëenlaan (die een grote groep vertegenwoordigen) die het probleem van de overlast door de eikenbomen meldden en vroegen hiervoor de nodige stappen te ondernemen bij het beleid van H-Z. Vooral de oudere bewoners hebben steeds meer problemen om de opruiming in herfst en wintertijden gedaan te krijgen.

Na met enkele bewoners de situatie ter plaatse te hebben bekeken, gesprekken met de verantwoordelijke schepen Yasin Gül en met vertegenwoordigers Reëenlaan, en recentelijk met de recent aangestelde groen specialist, het volgende:

Het beleid heeft een standpunt ingenomen om de eikenbomen niet te vervangen, maar regelmatig aan onderhoud te doen zodat de veroorzaakte last minder wordt.

Fietsersbond Heusden-Zolder trekt door Bolderberg

Fietsersbond Heusden-Zolder trekt door Bolderberg

03/08/2021

ZOMERTOCHT FIETSERSBOND:

Nu eerstkomende zondag 8 augustus organiseert de Fietsersbond haar jaarlijkse zomertocht voor alle burgers in Heusden-Zolder met een hart voor de fiets.

We vertrekken aan de BIB in Heusden om 13u30 voor een tocht van 30 km langs rustige wegen door de 8 kerkdorpen, waaronder Bolderberg, dit met de nodige begeleiding. We voorzien 2 tussenstops en eindigen rond 17u aan de Veen voor een huldiging, een traktatie en zelf gebakken lekkers. De Fietsersbond wil op deze wijze het dagelijks fietsen stimuleren en haar kring “Vrienden van de Fietsersbond” verder uitbreiden. Inschrijven vooraf is niet nodig. Meer info vind je hier. Tot zondag!

Wil je lid worden van de fietsersbond ? dat kan makkelijk door even te surfen naar hun website

 

K. Bolderberg FC: bekervoetbal en belofte-elftal oefent.

01/08/2021

Een oase van rust en gezelligheid is bekend in Bolderberg. Vandaag werd er in de Kluisstraat veel inspanningen geleverd met vrij goed voetbal en ook van de tegenstanders.

FCB beloften - Wieze Boys eindigde op 3-4 in het voordeel van de kampioen van het bedrijfsbond voetbal waarvoor “respect” langs FCB zijde.

De bekerwedstrijd 1ste ploeg 🔴⚪️FC BOLDERBERG - LINDELHOEVEN VV eindigde op 1 - 0 in het voordeel van FCB!!! Doelpuntenmaker was ⚽️ALEXANDER SPITZ⚽️.. Het was een fijne aangename sportieve namiddag in hartje Bolderberg👌👌😎😎 grt Sven TD FC BOLDERBERG.

 

 

K. Bolderberg FC: bekervoetbal en belofte-elftal oefent.