Wie vertegenwoordigt onze parochie ?

Wie vertegenwoordigt onze parochie ?

25/06/2018

Kerkraad, parochieteam en de pastorale ploeg.

Volledige info vindt je onder de pagina "parochie"

KERKRAAD

De kerkfabrieken zijn onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad. 

Bisdom                      HASSELT

Kerkfabriek              Sint Job Bolderberg

Deelgemeente         Bolderberg

Gemeente                 Heusden-Zolder

Staat van samenstelling van de kerkraad op 13-03-2017

 

 

LIDMAATSCHAP

HOEDANIGHEID

NAMEN VAN DE LEDEN

Datum laatste verkiezing

Jaar einde mandaat

Hoedanigheid

Datum laatste verkiezing

Jaar einde mandaat

Van rechtswege:

 

 

 

 

 

 

   Giuseppe Di Salvatore

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie

Verkozen:

 

 

 

 

 

Grote helft

 

 

 

 

 

  1. Asnong Anna Vera 14/05/1956

23-02-2014

2020

Secretaris

23-02-2014

2020

  1. Geusen Renier Rene 14/05/1944

23-02-2014

2020

Voorzitter

23-02-2014

2020

  1. Houbrechts Bert 11/05/1969

23-02-2014

2020

Penningmeester

23-02-2014

2020

Kleine helft

 

 

 

 

 

  1. Moons Godelieve 03/02/1950

13-03-2017

2023

lid

13-03-2017

2023

  1. Vandenbosch Brigitte 05/01/1956

13-03-2017

2023

lid

13-03-2017

2023

Parochieteam

Het parochieteam bepaalt samen met het bestuur het dagelijkse beleid van een parochie vanuit de visie die het bisdom heeft ontwikkeld.

Pastorale ploeg

Bij wie kan je terecht bij doopsel, overlijden en huwelijk.

Voor doopsel : diaken Frank Dumont 011/85 18 83 frank.dumont@telenet.be

Voor overlijden : parochieassistente Brigitte Vandenbosch 011/ 87 12 18 bvandenbosch@fulladsl.be

Voor huwelijk : pastoor moderator Giuseppe Di Salvatore 011/53 39 15 g.disalvatore@yahoo.fr