Hulp- & inzamelactie waterschade STOPGEZET

Hulp- & inzamelactie waterschade STOPGEZET

18/07/2021

Vanuit het rode kruis, bij monde van de voorzitter H-Z, heb ik gisteravond het volgende bericht ontvangen.

"wij gaan onze actie bijsturen en stoppen met goederen in te zamelen. Nationaal is er zoveel respons dat er al voldoende is.".

Betekent dat we de INZAMELACTIE DIE ZOU DOORGAAN VAN MORGEN MAANDAG 19-07 OPSCHORTEN.

Geleive GEEN spullen naar de witte zaal te brengen.

Vanwege de dorpsraad Bolderberg,

Ludo Steemans voorzitter dorpsraad.

Voor diegene die financiële steun willen doneren heeft het rode kruis een bankrekeningnummer opgezet; 

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1). Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar. 

 

de redactie bolderberg.be