Bolderberg rouwt.

Bolderberg rouwt.

01/05/2022

Vandaag kregen we de droeve melding dat Ludo Steemans ons ontvallen is en dit om 20 uur op 30/04/2022. 

Wij wensen Greta en familie dan ook heel veel sterkte toe.

In zijn jongere jaren was Ludo een gedreven volleybalspeler van VCK Bolderberg.

Ludo was een dorpsman, net zoals zijn buur wijlen Marcel Gijbels, waarvan hij het voorzitterschap van de dorpsraad overnam.

Ludo stond ook mee aan de wieg van BHV (Bolderbergse Handelaarsvereniging) waarvan hij 5 jaar voorzitter was en nadien ere-voorzitter. Onder zijn voorzitterschap ontstond o.a. Bolderberg Live en de Kersthappening.

Momenteel was hij niet alleen de voorzitter van de dorpsraad. Hij verzorgde ook de teksten voor de website van Bolderberg en de nieuwtjes op de sociale media.

Ludo, was zo begaan met Bolderberg dat hij ook samen met Roger Philtjens zich inzette voor een betere toekomst voor Bolderberg via de nationale groepering Dorpsbelangen.

Ook was hij de zachte maar gedreven binding tussen Bolderberg, zijn inwoners enerzijds en het gemeentebestuur en zijn diensten anderzijds.

We gaan Ludo allemaal missen.

de redactie bolderberg.be